10 UJEDNÁNÍ VE SMLOUVĚ O DÍLO, KTERÉ BYSTE NEMĚLI PODEPSAT

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je zaměřen ryze prakticky a pro svůj nejlepší přínos předpokládá ze strany účastníků semináře znalost pojmů smlouvy o dílo, jejího fungování a účelu.
V úvodu přednášející zmíní základní ujednání smlouvy o dílo, ale budou se přímo zabývat podrobnostmi a riziky spojenými s vložením těchto článků do textu smlouvy. Půjde zejména o definici díla, rozšíření a zúžení jeho rozsahu, vícepráce, vedení stavebního deníku a změnu díla, jednostranné právo zúžit dílo, uzavření smlouvy výslovně bez určení ceny, zahájení prací na výzvu nebo rozhodčí smlouvu.
Obsáhle budou probrány ustanovení týkající se ceny díla a jejího placení - automatická sleva z ceny pro případ insolvence, překročení zákonné doby splatnosti, pozastávky, bankovní záruka, nepřiměřená smluvní sankce, odstoupení od smlouvy pro případ prodlení s placením subdodavatelům.
Vedle toho seminář obsahuje také část o vadách díla a v této souvislosti budou zmíněny extrémní délka záruční lhůty a její odložení, krátké doby pro odstranění vad, převzetí s vadami a nedodělky nebo předání zkolaudovaného díla, vnucení projektové dokumentace a subdodavatelů, solidární odpovědnost projektanta a subdodavatele, dokončení bez předvedení způsobilosti nebo sjednání rozdílu mezi podstatným a nepodstatným porušením smlouvy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je zaměřen ryze prakticky a pro svůj nejlepší přínos předpokládá ze strany účastníků semináře znalost pojmů smlouvy o dílo, jejího fungování a účelu.
V úvodu přednášející zmíní základní ujednání smlouvy o dílo, ale budou se přímo zabývat podrobnostmi a riziky spojenými s vložením těchto článků do textu smlouvy. Půjde zejména o definici díla, rozšíření a zúžení jeho rozsahu, vícepráce, vedení stavebního deníku a změnu díla, jednostranné právo zúžit dílo, uzavření smlouvy výslovně bez určení ceny, zahájení prací na výzvu nebo rozhodčí smlouvu.
Obsáhle budou probrány ustanovení týkající se ceny díla a jejího placení - automatická sleva z ceny pro případ insolvence, překročení zákonné doby splatnosti, pozastávky, bankovní záruka, nepřiměřená smluvní sankce, odstoupení od smlouvy pro případ prodlení s placením subdodavatelům.
Vedle toho seminář obsahuje také část o vadách díla a v této souvislosti budou zmíněny extrémní délka záruční lhůty a její odložení, krátké doby pro odstranění vad, převzetí s vadami a nedodělky nebo předání zkolaudovaného díla, vnucení projektové dokumentace a subdodavatelů, solidární odpovědnost projektanta a subdodavatele, dokončení bez předvedení způsobilosti nebo sjednání rozdílu mezi podstatným a nepodstatným porušením smlouvy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě