Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam on-line)

e-learning
Základní informace
 • Cena: 1 392 Kč (1 150 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: Z1540110 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Neuvedeno

Cílová skupina

URČENO: Ekonomům, účetním, podnikatelům, daňovým poradcům, auditorům a všem, kteří chtějí optimalizovat DPFO.

PŘÍNOS: Posluchači budou seznámeni s mechanismem daňové kontroly, právy a povinnostmi poplatníka v průběhu jejích provádění a těsně po ní. Dozvíte se, jak jí úspěšně čelit tak, aby daňová kontrola již nebyla „strašákem“ ale součástí života účetní jednotky. Součástí semináře jsou i upozornění na aktuální metodické pokyny a sdělení MF ČR a GFŘ a odpovědi na dotazy posluchačů v průběhu semináře.

Cílem kurzu je poskytnutí komplexního pohledu na výdaje (náklady) z hlediska jejich daňové uznatelnosti.

Obsahová náplň

 • Legislativní rámec 2015/2016,
 • nejčastější náklady u společností, cena obvyklá,
 • zásoby jako náklad – likvidace, reklamační řízení,
 • opravy jako náklad,
 • rezerva na opravy HIM,
 • kdy se jedná o opravu a kdy o technické zhodnocení,
 • operativní, finanční pronájem, výpůjčka, pacht, podnájem, podpacht,
 • odpisy majetku,
 • odměňování statutárů,
 • cestovní náhrady, jako náklad, automobil v podnikání,
 • paušální výdaj na dopravu,
 • stravenky jako náklad,
 • ubytování jako náklad,
 • ostatní benefity zaměstnanců jako náklad,
 • daně jako náklad, členské příspěvky,
 • reprezentace, nealkoholické nápoje,
 • dary, reklama a sponzorství, členské příspěvky,
 • kdy jsou kurzové rozdíly nákladem,
 • služby jako náklad,
 • manka a škody jako náklad,
 • náklady v kalendářním a hospodářském roce,
 • daňová kontrola a její pravděpodobnost,
 • nastavení účetního systému,
 • minimalizace negativních důsledků daňové kontroly,
 • kdy je možné zahájit daňovou kontrolu a podmínky zahájení,
 • překážky zahájení daňové kontroly, účinky jejího zahájení,
 • místní šetření a jeho zvláštnosti,
 • správný postup fú při daňové kontrole,
 • postup při odstraňování pochybností,
 • dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky,
 • zpráva o daňové kontrole a její podpis,
 • možnost rozšíření kontroly,
 • promlčení daně,
 • úkon učiněný k vybrání daně,
 • odvolací řízení,
 • způsoby posunutí úhrady doměřené daně, minimalizace sankcí.

Lektor:
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)