EVIDENCE OBYVATEL V PRAXI OHLAŠOVEN AKTUÁLNĚ - NOVELA OD 1. 1. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je určen pro všechny pracovníky obecních úřadů, kteří vykonávají přenesenou působnost na úseku ohlašoven evidence obyvatel.
Součástí materiálů, které účastníci obdrží, bude i přehledné uspořádání nejdůležitějších paragrafů z jednotlivých souvisejících právních předpisů.
Obsah semináře: Přehled právních předpisů, včetně novely zákona a evidenci obyvatel. Agendový informační systém – ISEO; zápisy a užívání údajů z ISEO; zdroje informačního systému. Czech POINT - formuláře, jejich využití v praxi ohlašoven. Základní registry - členění a využití jednotlivých registrů v praxi ohlašoven. Zprostředkování kontaktu. Uchování a archivování. TRVALÝ POBYT - pojem, postupy při přihlašování, přihlašovací lístek, jeho vyplnění. Změna TP - postup občana, úřadu. Ukončení trvalého pobytu. Zrušení trvalého pobytu. Správní poplatky na úseku evidence obyvatel. Přehled právních předpisů souvisejících s agendou evidence obyvatel se stručným výkladem – státní občan ČR, prokazování státního občanství; občanský průkaz – jeho druhy, platnosti, povinnosti občana, správní poplatky; cestovní doklad – jeho druhy, platnost, povinnosti občana, správní poplatky; matriční doklady – české a cizozemské rodné, oddací a úmrtní listy, veřejné listiny. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen pro všechny pracovníky obecních úřadů, kteří vykonávají přenesenou působnost na úseku ohlašoven evidence obyvatel.
Součástí materiálů, které účastníci obdrží, bude i přehledné uspořádání nejdůležitějších paragrafů z jednotlivých souvisejících právních předpisů.
Obsah semináře: Přehled právních předpisů, včetně novely zákona a evidenci obyvatel. Agendový informační systém – ISEO; zápisy a užívání údajů z ISEO; zdroje informačního systému. Czech POINT - formuláře, jejich využití v praxi ohlašoven. Základní registry - členění a využití jednotlivých registrů v praxi ohlašoven. Zprostředkování kontaktu. Uchování a archivování. TRVALÝ POBYT - pojem, postupy při přihlašování, přihlašovací lístek, jeho vyplnění. Změna TP - postup občana, úřadu. Ukončení trvalého pobytu. Zrušení trvalého pobytu. Správní poplatky na úseku evidence obyvatel. Přehled právních předpisů souvisejících s agendou evidence obyvatel se stručným výkladem – státní občan ČR, prokazování státního občanství; občanský průkaz – jeho druhy, platnosti, povinnosti občana, správní poplatky; cestovní doklad – jeho druhy, platnost, povinnosti občana, správní poplatky; matriční doklady – české a cizozemské rodné, oddací a úmrtní listy, veřejné listiny. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, salonek, HRADEC KRÁLOVÉ

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě