PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Účastníci si osvojí a protrénují v praxi zákonitosti efektivní prezentace a na základě vstupní analýzy svých slabých prezentačních míst si vypracují plán svého dalšího prezentačního rozvoje. Zvýší si úroveň svého profesionálního vystupování a celkově si vylepší svůj verbální i neverbální projev, naučí se zvládat či zamaskovat projevy trémy a nervozity a získají sebevědomí upevněním svých silných stránek, na kterých mohou i v budoucnosti stavět.
Obsah semináře: Příprava prezentace, pravidla úspěšné prezentace, struktura a cíle prezentace, analýza publika, osobnost a role prezentéra, práce se skupinovou dynamikou a techniky zodpovídání otázek, práce s nepříjemnými typy posluchačů a jejich typologie, vhodné použití vizuálních pomůcek. Principy efektivní neverbální komunikace, signály nervozity a trémy – jejich eliminace a nahrazení signály sebedůvěry – modelové situace. Principy správné orientace v řeči těla druhých, přesilové techniky, image jako nositel psychologického sdělení. Trénink rétorické pohotovosti, analýza verbálních faktorů praktických prezentací účastníků – práce s videozáznamem, zpětná vazba, techniky kladení a zodpovídání otázek, příprava reálné prezentace pro praxi účastníků, akční plán seberozvoje.
Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím videopřehrávek a zpětných vazeb, testů, modelových situací a cvičení. Účastníci dostanou zpětnou vazbu od lektorky i ostatních účastníků, které komunikační dovednosti jeho styl prezentace posilují a které by měl zkorigovat či eliminovat.
Každý účastník obdrží písemný psychologický profil své osobnosti od lektorky – psychodiagnostičky.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Účastníci si osvojí a protrénují v praxi zákonitosti efektivní prezentace a na základě vstupní analýzy svých slabých prezentačních míst si vypracují plán svého dalšího prezentačního rozvoje. Zvýší si úroveň svého profesionálního vystupování a celkově si vylepší svůj verbální i neverbální projev, naučí se zvládat či zamaskovat projevy trémy a nervozity a získají sebevědomí upevněním svých silných stránek, na kterých mohou i v budoucnosti stavět.
Obsah semináře: Příprava prezentace, pravidla úspěšné prezentace, struktura a cíle prezentace, analýza publika, osobnost a role prezentéra, práce se skupinovou dynamikou a techniky zodpovídání otázek, práce s nepříjemnými typy posluchačů a jejich typologie, vhodné použití vizuálních pomůcek. Principy efektivní neverbální komunikace, signály nervozity a trémy – jejich eliminace a nahrazení signály sebedůvěry – modelové situace. Principy správné orientace v řeči těla druhých, přesilové techniky, image jako nositel psychologického sdělení. Trénink rétorické pohotovosti, analýza verbálních faktorů praktických prezentací účastníků – práce s videozáznamem, zpětná vazba, techniky kladení a zodpovídání otázek, příprava reálné prezentace pro praxi účastníků, akční plán seberozvoje.
Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím videopřehrávek a zpětných vazeb, testů, modelových situací a cvičení. Účastníci dostanou zpětnou vazbu od lektorky i ostatních účastníků, které komunikační dovednosti jeho styl prezentace posilují a které by měl zkorigovat či eliminovat.
Každý účastník obdrží písemný psychologický profil své osobnosti od lektorky – psychodiagnostičky.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, salonek, HRADEC KRÁLOVÉ

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě