POKLADNA, POKLADNÍ DOKLADY A CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Vhodné pro pokladní, vedoucí pracovníky, účetní (pro všechny typy organizací). Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace. Organizační struktura účetní jednotky. Druhy pokladních dokladů. Oběh účetních dokladů. Podpisové vzory. Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti. Podle zákona o účetnictví. Podle zákona o DPH – zjednodušení daňové doklady, pojetí daňových – věrohodnost, neporušenost a čitelnost. Pro potřeby účetní jednotky. Obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Jak vést pokladní knihu. Ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC. Obraty, zůstatky, protokolární předávání. Valutová pokladna. Směny korun na valuty. Zálohy na zahraniční pracovní cesty. Vyúčtování zahraničních pracovních cest. Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů. Ceniny, šeky. Známky, kolky, stravenky. Šeky jako platební prostředky. Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy. Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce. Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí. Pokladna v daňové evidenci. Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce. Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona. Cestovní náhrady v roce 2016 – pracovní cesta, místo výkonu práce, pravidelné pracovitě, tuzemská pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta, poskytování a vyúčtování záloh, paušalizace náhrad. Aktuální sazby podle vyhlášky, které stanovují sazby stravného při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, ceny PHM a sazby základní náhrady za používání motorových vozidel platné od 1. 1. 2016. Příklady výpočtů náhrad v tuzemsku a v zahraničí. Dotazy, diskuse.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Vhodné pro pokladní, vedoucí pracovníky, účetní (pro všechny typy organizací). Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace. Organizační struktura účetní jednotky. Druhy pokladních dokladů. Oběh účetních dokladů. Podpisové vzory. Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti. Podle zákona o účetnictví. Podle zákona o DPH – zjednodušení daňové doklady, pojetí daňových – věrohodnost, neporušenost a čitelnost. Pro potřeby účetní jednotky. Obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Jak vést pokladní knihu. Ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC. Obraty, zůstatky, protokolární předávání. Valutová pokladna. Směny korun na valuty. Zálohy na zahraniční pracovní cesty. Vyúčtování zahraničních pracovních cest. Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů. Ceniny, šeky. Známky, kolky, stravenky. Šeky jako platební prostředky. Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy. Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce. Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí. Pokladna v daňové evidenci. Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce. Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona. Cestovní náhrady v roce 2016 – pracovní cesta, místo výkonu práce, pravidelné pracovitě, tuzemská pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta, poskytování a vyúčtování záloh, paušalizace náhrad. Aktuální sazby podle vyhlášky, které stanovují sazby stravného při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, ceny PHM a sazby základní náhrady za používání motorových vozidel platné od 1. 1. 2016. Příklady výpočtů náhrad v tuzemsku a v zahraničí. Dotazy, diskuse.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
VYŠKOV, Dukelská 117/12, učebna v přízemí, VYŠKOV

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě