Obsluha mzdy a platu a další aktuality • průměrný výdělek • srážky ze mzdy • zúčtování a výplata mzdy • aktuality k zákoníku práce

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Specialista na pracovní právo a předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Cílová skupina

Určen pro personalisty a mzdové účetní, vedoucí pracovníky.

Obsahová náplň

 • postup při výpočtu průměrného výdělku – hrubá mzda (co je mzdou či platem) – odpracovaná doba – rozhodné období
 • postup při sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas a dopad do průměrného výdělku
 • pravděpodobný výdělek
 • průměrný výdělek (PV) čistý a hrubý, hodinový a měsíční – výkladové problémy (daňový bonus, přeplatek na dani aj.)
 • započítávání složek mzdy poskytovaných za delší období do PV a krácení za neodpracovanou dobu
 • kontroly Úřadu práce na výpočet PV
 • poskytování náhrady mzdy zaměstnanci po dobu prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti – výpočet redukovaného průměrného výdělku v roce 2015,
 • použití PV v pracovním právu – mzdy, platy, náhrady mzdy – výkladové problémy u náhrady mzdy za dovolenou při změně rozvržení a rozvrhu pracovní doby a přechodu na kratší pracovní dobu a naopak – odstupné a další
 • srážky ze mzdy podle ZP, nezabavitelné částky, postup podle občanského soudního řádu, exekuce (rozdílné názory, informační povinnost zaměstnavatelů), výpočet srážek – srážky z dávek nemocenského pojištění
 • dohody o srážkách ze mzdy podle nového občanského zákoníku a nejasnosti s ním spojené
 • započtení pohledávky zaměstnavatele vůči mzdě zaměstnance(kdy je započtení výhodné)
 • srážky při oddlužení (tzv. osobním bankrotu) – výkladové problémy a rozpory
 • zúčtování mzdy podle evidence odpracované doby
 • splatnost a výplata mzdy (platu), možnosti bezhotovostní výplaty, prodlení zaměstnavatele a jeho důsledky – úroky z prodlení
 • některé další souvislosti s novým občanským zákoníkem – zákaz použití některých ustanovení ve vztahu ke mzdě a platu
 • konzultace k obsahu knihy Obsluha mzdy a platu, ANAG 2014, kterou obdrží každý účastník semináře včetně vložené aktualizace
 • některé aktuality k zákoníku práce, zejména k propouštění z hlediska judikatury Nejvyššího soudu
 • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
JUDr. Bořivoj ŠUBRT

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Petra Křemelová
tel: +420 222 515 741
mobil: +420 724 094 343
e-mail: praha@anag.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 222 515 741
e-mail: praha@anag.cz
web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě