Zlepšovanie v zdravotníctve

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na workshope budeme hovoriť o nových trendoch, ale k veci a k tomu, ako sa dá prakticky zmeniť fungovanie zdravotníckeho zariadenia aj bez zbytočného nariekania nad nedostatkom peňazí.

Pokúsime sa presvedčiť účastníkov o tom, že je potrebné zmeniť tradičné "paradigmy” a inovovať celý systém tak, aby slúžil tomu, pre koho bol vytvorený – pacientom.

Cílová skupina

Majitelia a vrcholový manažment zdravotníckych zariadení, vedúci oddelení.

Obsahová náplň

BLOK 1:

JÁN KOŠTURIAK, IPA SLOVAKIA: ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE Z POHĽADU PODNIKATEĽSKÉHO MODELU

Podnikateľ a inovátor, ktorý vo vlastnom podnikaní aj v desiatkach iných organizácií riešil to, ako uspokojiť zákazníkov aj majiteľov firmy. www.kosturiak.com

Nemocnice sú na tom horšie ako väčšina ich pacientov

 • Dá sa kombinovať organizácia 19. storočia so znalosťami a technológiami 21. storočia?
 • Kto sú zákazníci nemocnice?
 • Čo je hodnota pre zákazníka?
 • Prečo to celé nefunguje?
 • O peniazoch to nie je! Diagnóza je oveľa vážnejšia.
 • Ako začať? Začať!
 • Ako zmeniť nemocnicu, s nespokojnými pacientmi, pracovníkmi a akcionármi na fungujúcu organizáciu?

BLOK 2:

LUKÁŠ RICHTER, IPA SLOVAKIA: AKO POSTUPOVAŤ PRI „LIEČBE" ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

Konzultant v oblasti zlepšovania procesov v nemocniciach.

 • Dve možné cesty „liečby": A) Čakať na ministerstvo alebo B) konať už teraz.
 • Čo všetko sa dá zmeniť?
 • Bežný chod slovenskej nemocnice – ukážky problémov a plytvaní.
 • Ako hľadať a zistiť príčiny problémov – realizácia rýchlej analýzy na oddelení.
 • Aké prínosy v praxi môžeme očakávať?
 • Náklady na zlepšovanie procesov – mnohé zlepšenia sú prekvapivo lacné!
 • Ako zapojiť ľudí do zlepšovania.
 • Čo ďalej.

BLOK 3

BRANISLAV SEPEŠI, FÓRUM NEZÁVISLÝCH NÁZOROV: PRINCÍPY A METÓDY „BEZPEČNOSTI PACIENTA" V KONTEXTE KVALITY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. VYUŽITIE MANAŽÉRSKYCH NÁSTROJOV V ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI PACIENTA.

Predseda OZ Fórum nezávislých názorov, konzultant Svetovej zdravotníckej organizácie pre oblasť Bezpečnosti pacienta a lekár – radiačný onkológ. www.forumnazorov.sk

 • Koncept rizika v zdravotníctve – „Po prvé, neublíž!“ je viac než len citát z Hippokratovej prísahy.
 • Nežiadúce udalosti a medicínske omyly – Ako odlíšiť vnútorné riziká medicíny od zlyhania tých, čo ju vykonávajú.
 • Prevencia premeny rizika na incident – Zadarmo a už dnes.
 • Princípy riešenia nežiadúcich udalostí v medicíne – V čom zlyháva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 • Povinný a dobrovoľný reporting nežiadúcich udalostí – To, o čom chceme poučiť seba i ostatných, musíme najprv poznať.
 • Problém odhalenia a priznania nežiadúcej udalosti – Prekvapujúci paradox reakcie okolia.

Workshop a panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zuzana Lendvayová
tel: +421 41/239 90 80
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +421 41/239 90 80
e-mail: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobrazit na mapě