Pracovněprávní spory před soudy • řešení nejčastějších pracovních sporů z bohaté praxe lektora

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Předmětem přednášky bude shrnutí zkušeností lektora jako advokáta, který se dlouhodobě specializuje na oblast pracovněprávních sporů, jaké druhy pracovních sporů nejčastěji před soudy probíhají a jaké otázky aplikace pracovněprávních předpisů i procesních předpisů se při nich řeší. Podle zkušeností lektora – advokáta soudy nejvíce řeší spory o neplatnost výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru a o nároky z toho vyplývající a s tím související (náhrada mzdy, odstupné, odchodné), spory o konkurenční doložku a mzdové (platové) spory o nárokové i nenárokové složky mzdy (platu), o mzdu za práci přesčas a o náhradu škody, způsobené zaměstnancem zaměstnavateli. Přednáška bude zaměřena především na to:

Cílová skupina

Určen pro vedoucí pracovníky, personalisty, pracovníky PaM. Seminář je určen pro omezený počet posluchačů.

Obsahová náplň

  • jak správně rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem pro jednotlivé výpovědní důvody – organizační změny – nadbytečnost – zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k práci – neuspokojivé pracovní výsledky – porušování pracovních povinností
  • případně, kdy je možné dát zaměstnanci okamžité zrušení pracovního poměru
  • problematika odstupného
  • rozlišení nárokových a nenárokových složek mzdy (platu)
  • na povahu mzdového výměru – na rozhodování o osobním ohodnocení
  • možnosti zaměstnavatele jednostranně změnit zaměstnanci mzdu (plat)
  • problematika odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (manka, ztráta svěřených předmětů)
  • autor bude čerpat z vlastních zkušeností, jakož i z publikované judikatury Nejvyššího soudu i Ústavního soudu ČR – vzhledem k širokému záběru přednášky bude vyhrazen prostor pro dotazy účastníků semináře tak, aby tito měli možnost s lektorem zkonzultovat „svoje případy“.

Lektor:
JUDr. Martin MIKYSKA

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Valentová
tel: +420 585 757 421
mobil: +420 724 242 558
e-mail: valentova@anag.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: 585 757 421 Olomouc
e-mail: seminare@anag.cz
web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Kollárovo nám. 698/7, Olomouc Zobrazit na mapě