DPH PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - KONTROLNÍ HLÁŠENÍ V PRAXI PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2016 (speciální seminář pro plátce DPH)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na aplikaci zákona o DPH v příspěvkových organizacích, zejména školských, kulturních a zdravotnických zařízeních, je určen pro organizace, které jsou plátci DPH. Výklad bude zaměřen na ustanovení zákona, podle kterých daňové subjekty stanoví daň na vstupu a na výstupu a způsob, jak se promítají do daňového přiznání a na změny v oblasti DPH od 1. 1. 2016. Pozornost bude věnována zejména: Sestavení kontrolního hlášení. Reakce na výzvy správce daně v návaznosti na podání kontrolního hlášení. Sankce za nesplnění povinnosti v souvislosti s podáním kontrolního hlášení. Vystavování daňových dokladů a jejich promítnutí do daňového přiznání a kontrolního hlášení. Povinná elektronická forma všech podání v oblasti DPH. Ekonomická a neekonomická činnost. Účinnému znění ustanovení zákona upravující osvobozená plnění bez nároku na odpočet. Použití a vypořádání zálohového a poměrového koeficientu. Řešení při souběhu nároku na odpočet daně v krácené výši (koeficient dle § 76) a nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75. Způsob prokazování nároku na odpočet, daňový doklad a údaje potřebné ke stanovení daně. Daňové přiznání k DPH ve vztahu ke kontrolnímu hlášení v roce 2016.
Účastníci budou upozorněni také na relevantní judikaturu ESD.
Seminář je určen zejména pro ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je zaměřen na aplikaci zákona o DPH v příspěvkových organizacích, zejména školských, kulturních a zdravotnických zařízeních, je určen pro organizace, které jsou plátci DPH. Výklad bude zaměřen na ustanovení zákona, podle kterých daňové subjekty stanoví daň na vstupu a na výstupu a způsob, jak se promítají do daňového přiznání a na změny v oblasti DPH od 1. 1. 2016. Pozornost bude věnována zejména: Sestavení kontrolního hlášení. Reakce na výzvy správce daně v návaznosti na podání kontrolního hlášení. Sankce za nesplnění povinnosti v souvislosti s podáním kontrolního hlášení. Vystavování daňových dokladů a jejich promítnutí do daňového přiznání a kontrolního hlášení. Povinná elektronická forma všech podání v oblasti DPH. Ekonomická a neekonomická činnost. Účinnému znění ustanovení zákona upravující osvobozená plnění bez nároku na odpočet. Použití a vypořádání zálohového a poměrového koeficientu. Řešení při souběhu nároku na odpočet daně v krácené výši (koeficient dle § 76) a nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75. Způsob prokazování nároku na odpočet, daňový doklad a údaje potřebné ke stanovení daně. Daňové přiznání k DPH ve vztahu ke kontrolnímu hlášení v roce 2016.
Účastníci budou upozorněni také na relevantní judikaturu ESD.
Seminář je určen zejména pro ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě