Daň z příjmů právnických osob • daňové přiznání za rok 2015 a novinky pro rok 2016 • aktuality, novinky a praktické doporučení

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Ředitel kontrolního odboru, FÚ pro Olomoucký kraj vás seznámí se změnami v této oblasti pro rok 2016.

Cílová skupina

Určen pro všechny zájemce, kteří budou zpracovávat daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015.

Obsahová náplň

 • přehled současné platné legislativy pro zpracování daňového přiznání za rok 2015
 • problematická ustanovení zákona ve vazbě na sestavení daňového přiznání za rok 2015
 • zdaňování bezúplatných příjmů
 • základ daně – zdanitelné příjmy – připočitatelné a odpočitatelné položky
 • daňově neuznané výdaje – odpočet ztráty – odpisy dlouhodobého majetku
 • pokuty a penále – manka a škody
 • náklady na reprezentaci
 • odpočet na podporu odborného vzdělávání – odpočet darů
 • slevy na zaměstnance
 • správnost vyplnění daňového přiznání – ilustrováno na příkladu
 • termíny pro podání – sankce za pozdní platby a pozdní podání daňového přiznání
 • bezúplatná plnění
 • ceny obvyklé a spojené osoby
 • finanční a operativní leasing
 • novela zákona platná pro rok 2016
 • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
Ing. Karel KVÍTEK

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Valentová
tel: +420 585 757 421
mobil: +420 724 242 558
e-mail: valentova@anag.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: 585 757 421 Olomouc
e-mail: seminare@anag.cz
web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Kollárovo nám. 698/7, Olomouc Zobrazit na mapě