Změny v účetnictví a daních u příspěvkových organizací v roce 2016 • komplexní pohled

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na výklad změn v účetní a daňové legislativě účinným od 1. 1. 2016, a to zejména:

Cílová skupina

Určen pro ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, popř. zaměstnance a kontrolní pracovníky a jejich zřizovatele.

Obsahová náplň

  • „velká“ novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – kategorizace účetních jednotek – sestavování účetní závěrky – výkaznictví – podmínky pro povinný audit
  • změny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. účinné od 1. 1. 2016 – srovnání účtové osnovy pro rok 2015 a 2016 – přechodná ustanovení – definice technického zhodnocení apod.
  • změny vyplývající z novely Českých účetních standardů č. 701 až 710 od 1. 1. 2016 a jejich praktický dopad do účetnictví příspěvkových organizace:
  • změny v účtování o transferech v návaznosti na vztah ČÚS 703 Transfery a ČÚS 704 Fondy
  • aktuality týkající se daně z příjmu právnických osob
  • základní změny vyplývající ze zákona o DPH účinné od 1. 1. 2016
  • povinnost podávání daňových přiznání a hlášení a jiných písemností na FÚ elektronicky v souladu s daňovým řádem
  • v souvislosti se změnami v účetních postupech bude seminář obsahovat vždy podrobné srovnání se stavem v roce předchozím
  • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Valentová
tel: +420 585 757 421
mobil: +420 724 242 558
e-mail: valentova@anag.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: 585 757 421 Olomouc
e-mail: seminare@anag.cz
web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Kollárovo nám. 698/7, Olomouc Zobrazit na mapě