PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ, ZÁSADY RÉTORIKY A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Účastníci si osvojí a protrénují v praxi zákonitosti efektivní prezentace a na základě vstupní analýzy svých slabých prezentačních míst si vypracují plán svého dalšího prezentačního rozvoje. Zvýší si úroveň svého profesionálního vystupování a celkově si vylepší svůj verbální i neverbální projev, naučí se zvládat či zamaskovat projevy trémy a nervozity a získají sebevědomí upevněním svých silných stránek, na kterých mohou i v budoucnosti stavět.

Cílová skupina

Neuvedeno

Obsahová náplň

  1. PŘÍPRAVA PREZENTACE, PRAVIDLA ÚSPĚŠNÉ PREZENTACE: Struktura a cíle prezentace – analýza publika – osobnost a role prezentéra – práce se skupinovou dynamikou a techniky zodpovídání otázek – práce s nepříjemnými typy posluchačů a jejich typologie – vhodné použití vizuálních pomůcek.
  2. PRINCIPY EFEKTIVNÍ NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE: Signály nervozity a trémy – jejich eliminace a nahrazení signály sebedůvěry – modelové situace – principy správné orientace v řeči těla druhých – přesilové techniky – image jako nositel psychologického sdělení.
  3. TRÉNINK RÉTORICKÉ POHOTOVOSTI: Analýza verbálních faktorů praktických prezentací účastníků – práce s videozáznamem – zpětná vazba – techniky kladení a zodpovídání otázek – příprava reálné prezentace pro praxi účastníků – akční plán seberozvoje.

Lektor:
Mgr. Jana Wiesner

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě