Pyramida Top Leadera

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je snadnější definování psychologické oblasti, zlepšení průpravy Vašich komunikačních dovedností, návody a tipy jak efektivněji komunikovat a též naslouchat, umět správně klást otázky, vhodně a snadno použít svůj elevator pitch a na závěr umět aplikovat ve správný čas na správném místě co nejvhodněji etiketu = a tím si zajistit svůj upselling = klíč k Vašemu úspěchu!

Seminář je veden oběma lektorkami interaktivní formou s využitím těch nejlepších a nejvhodnějších metod. Součástí semináře je autodiagnostika verbálních a neverbálních projevů prostřednictvím kamerových technik, kdy každý účastník se dostane ihned evaluaci od lektorek. Účastníci tak budou odcházet s užitečnými výstupy. Po skončení semináře budou moci účastníci své nové znalosti a dovednosti ihned aplikovat do praxe v subjektu.

Cílová skupina

Seminář soft „PYRAMIDA TOP LEADERA“ je věnován širokému segmentu účastníků, kteří se seznámí se základy psychologie práce a osobnosti, velmi obsáhlou škálou komunikačních dovedností, obchodních nácviků, které si procvičí na konkrétních příkladech z praxe.

Obsahová náplň

OBSAH SEMINÁŘE SiMyCo Institut:

Psychologie práce a osobnosti:

 • Úvod do psychologie
 • Pracovní trendy a psychologie práce
 • Etika v práci s lidmi
 • Rozdíly mezi jedinci
 • Socializace
 • Emoční inteligence a její analýza
 • Motivace a hodnocení lidí na pracovišti

Komunikační dovednosti

 • verbální komunikace (praktická cvičení),
 • asertivita
 • empatie
 • 4 druhy naslouchání,
 • kladení otázek (upselling),
 • porozumění – parafrázování,
 • vyjadřování vlastního názoru,
 • chyby v komunikaci,
 • Paretovo pravidlo
 • Jací jste vy hráči?
 • Základní vyjednávací strategie
 • neverbální komunikace
 • ČSN 01 6910
 • konflikty – typy a jejich řešení,

Obchodní dovednosti

 • Význam telefonování je na nás!
 • Sebevědomě a komfortně už při prvním hovoru.
 • Call skript pomocí metody PO-ZA-NA-DO-PO.
 • Tvorba námitkovníku
 • Bomba na začátek a shrnutí na konec
 • elevator pitch pomocí užitků
 • nadšená prezentace produktu včetně sebe i firmy
 • společné zájmy či zkušenosti posílí Vaši důvěryhodnost.
 • důsledné vedení informací z telefonního hovoru nás dělá úspěšnějšími.

Business etiketa

 • etiketa a její význam pro současnost, historie
 • etiketa běžných každodenních situací
 • business etiketa oblékání (společenské oblečení a business dress code, slavnostní oblečení muže a ženy, různé roviny pánského oblečení, harmonizace outfitu muže a ženy, praktické rady pro muže i pro ženy)
 • kontaktní situace (představování, zdravení, navazování rozhovoru, oslovování, vizitky, dary a květiny, předávání cen) – modelová situace
 • pozvánky – zkratky na pozvánkách, např. R.S.V.P., smart casual, p.m. nebo black tie)
 • jak se omluvit z účasti, řešení
 • business a společenské akce a účast na nich
 • problémové situace při organizování akcí
 • etiketa na ulici, ve výtahu, v autě, v restauraci
 • nehody a jak je správně vyřešit
 • stolování, zasedací pořádek, večeře s klientem, chování na banketu i v restauraci

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Simona Myslikovjanová, MBA, MBE
mobil: +420 776 565 631
e-mail: info@simyco.cz

Adresa
AIVD, Karlovo náměstí 14/292, 12000 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 321 728 246
mobil: +420 777 806 430
e-mail: roman.basta@dike.cz
web: www.dike.cz

Adresa
DIKÉ - management zdrojů, s.r.o.
Jablonského 634, Kolín Zobrazit na mapě