Základné techniky riešenia problémov

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

  • Uvedomenie si problému a detailný popis problému
  • Naučiť sa systematický postup riešenia problémov
  • Naučiť sa hľadať koreňové príčiny problémov
  • Precvičiť si systematický postup riešenia problémov na Vašom probléme

Cílová skupina

Stredný manažment (oblasť výroby, logistiky a kvality), projektoví manažéri, priemysloví inžinieri, vedúci pracovníci, majstri, team lídri

Obsahová náplň

Čo je to problém, kedy problém vzniká, ako ho vidieť, hľadať Náhodný vs. systematický prístup k riešeniu problémov Proces a jeho problémy, ich vznik, ovplyvňujúce faktory, chyby procesu Detailný popis procesu IPO, KNE diagramom Zisťovanie vzťahu vstupov a výstupov procesu – matica príčin a účinku Zhodnotenie priority vplyvových faktorov na proces – Pareto diagram Hľadanie koreňovej príčiny rôznymi technikami – Ishikawa diagram, afinitný diagram, relačný diagram Hľadanie možností zlepšení – brainstorming Kritériá triedenia a hodnotenia zlepšení Zostavenie katalógu opatrení

Termíny kurzů

02.05.2017

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 41/239 90 *** zobrazit

mobil:
+421 910 944 *** zobrazit

e-mail:
lendvayova@... zobrazit


Adresa
IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobrazit

e-mail:
info@... zobrazit

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobrazit na mapě