Kreatívne techniky riešenia problémov

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Pochopiť a implementovať nové prístupy na riešenie komplexných problémov Tvorivo rozvíjať procesy prebiehajúce v organizácii Viesť skupinové workshopy zamerané na inovácie produktov alebo procesov Využiť potenciál členov pracovných tímov Zvýšiť pridanú hodnotu zlepšovania produktov a procesov prostredníctvom stimulácie kreativity jednotlivca alebo skupiny Zvýšiť rýchlosť identifikácie nových a progresívnych nápadov v organizácii

Cílová skupina

Pracovníci útvaru riadenia kvality, pracovníci výroby, členovia projektových tímov zameraných na zlepšovanie, procesní inžinieri.

Obsahová náplň

  • Úvod do problematiky
  • 30+1 metód a techník na podporu kreativity a inovácií v nasledovnej štruktúre:
  • divergenčné techniky (slúžia na nájdenie riešení): univerzálne nástroje a pre inovácie produktov
  • konvergenčné techniky (slúžia na výber z už nájdených riešení)
  • riešenie otvorených/uzavretých problémov
  • techniky zamerané na výrobky/služby
  • individuálne/skupinové techniky
  • Praktické použitie vybraných nástrojov podľa preferencií účastníkov kurzu

Termíny kurzů

05.06.2017

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 hodina

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zuzana Lendvayová
tel: +421 41/239 90 80
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +421 41/239 90 80
e-mail: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobrazit na mapě