EX-9: Microsoft Excel - matematika a statistika pro manažery a ekonomy

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Matematika a statistika mohou být velmi silným nástrojem manažera či ekonoma při rozhodovacích procesech ve firmě. Bohužel, při současném pojetí vysokoškolské matematiky se konkrétní matematické problémy používané v praxi téměř neprobírají. Během nabízeného dvoudenního kurzu budou probrány a na praktických příkladech v MS Excel procvičeny nejčastěji používané matematické a statistické metody pro manažerské rozhodování.

Cílová skupina

Znalosti MS Excel na základní úrovni. Základní znalost SŠ matematiky.

Obsahová náplň

Hlavní témata kurzu
* Využití diferenciálního počtu při optimalizaci výroby a firemních procesů (např. minimalizace nákladů spojených s povrchem výrobku, minimalizace dopravních nákladů, maximalizace zisku při daných pravidlech).
* Využití linerního programovaní a funkce “Řešitel” v MS Excel při optimalizaci výroby a firemních procesů (např. optimalizace výrobního plánu, směšovací problém, optimalizace strojního parku, řezný plán).
* Vícerozměrné regresní modely pro odhad výnosnosti kampaní, ziskovosti zákazníka či tvorbu cen – ukázka v MS Excel a ve freeware R.
* Logistická regrese pro kredit scoring klienta či odhad pravděpodobnosti odchodu zákazníka – ukázka ve freeware R.
* Optimalizace počtu pracovních sil (Workforce management).
* Plánování projektu a odhad kritických činností projektu metodou CPM.
* Základy ekonometrie pro manažerské rozhodování v MS Excel.
* Analýza časových řad a předpovědní modely.
* Procvičení použití správné metody na konkrétních příkladech z praxe.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Organizace školení - Hana Kukalová, Renata Stehlíková
tel: +420 221 503 503, +420 221 503 505
e-mail: skoleni@computerhelp.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 221 503 123
e-mail: skoleni@computerhelp.cz
web: www.computerhelp.cz

Adresa
COMPUTER HELP, spol. s r. o.
Blanická 16, Praha 2 Zobrazit na mapě