ACC-2: Microsoft Access - mírně pokročilí

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Kurz je určený pro uživatele obeznámené se základními databázovými pojmy a operacemi. Na kurzu si rozšíříte znalosti programu Access v oblasti práce s dotazy, formuláři a sestavami. Naučíte se vytvářet složitější dotazy a poddotazy. Seznámíte se základy používání jazyka SQL pro tvorbu dotazů v Accessu. Procvičíte si vytváření a úpravu tiskových sestav a navrhněte přehledně seskupené sestavy se záznamy uspořádanými podle různých kriterií. Pokročte s tímto kurzem od základní znalosti Accessu k jeho efektivnímu využití právě pro vaše potřeby!

Cílová skupina

Pro úspěšné absolvování základní znalost práce s relačními databázemi, tabulkami a dotazy v prostředí MS Access. Doporučujeme absolvování kurzu ACC-1 libovolné verze.

Obsahová náplň

Hlavní témata kurzu
* Zásady správného návrhu databáze
* Opakování – výběrové dotazy, dotazy z více tabulek, další dotazy – počítané, datumové, souhrnné, křížové

* Prohlubování práce s dotazy
* Nastavení spojení v dotazu (Outer Join, Inner Join)
* Dotazy z dotazu, akční dotazy

* Analýza dat z databáze Access pomocí kontingenční tabulky
* Základy používání jazyka SQL pro tvorbu dotazů v Accessu
* Formulář a jeho rozložení, záhlaví, zápatí, tělo
* Tvorba formuláře s podformulářem
* Počítaná pole na formuláři
* Vytváření sestav a podsestav
* Seskupení dat na sestavě, parametrické sestavy

* Průvodce příkazovým tlačítkem
* Import a export.

Lektor:
Jiří Slabý, MCP

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Organizace školení - Hana Kukalová, Renata Stehlíková
tel: +420 221 503 503, +420 221 503 505
e-mail: skoleni@computerhelp.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 221 503 123
e-mail: skoleni@computerhelp.cz
web: www.computerhelp.cz

Adresa
COMPUTER HELP, spol. s r. o.
Blanická 16, Praha 2 Zobrazit na mapě