Lean v administratíve

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Orientovať pozornosť do oblasti administratívnych a nevýrobných podnikových činností, ktoré sú výrazným zdrojom plytvaní a nízkej flexibility. Naučiť sa analyzovať, merať, organizovať a zlepšovať administratívne a nevýrobné procesy. Vedieť prepojiť administratívne a nevýrobné procesy s výrobnými procesmi tak, aby bolo možné docieliť plynulý, hospodárny a efektívny tok produkcie.

Cílová skupina

Pracovníci administratívnych útvarov, nákupu, organizácie a riadenia výroby, technickej prípravy výroby, zlepšovania, kvality, riadiaci pracovníci podniku, pracovníci útvaru priemyselného inžinierstva, vybraní pracovníci výrobných útvarov

Obsahová náplň

  • Cesta k štíhlej administratíve – 7 typov strát, 5 princípov štíhleho myslenia, motivácia pre projekt štíhlej administratívy, pomenovanie a reálne „ocenenie" prínosov zo zavádzania štíhlej administratívy.
  • Štíhla administratíva – administratívne procesy dnes, ich náklady a prínosy pre firmu, možnosti identifikácie a likvidácie plytvaní v administratívnych a nevýrobných procesoch podľa princípov štíhleho podniku, praktická analýza plytvaní v administratívnych a nevýrobných procesoch.
  • Návrh postupu pre zavedenie štíhlej administratívy – návrh cieľov a merateľných ukazovateľov pre hodnotenie administratívnych procesov, 5S v administratíve, mapovanie toku hodnôt, zlepšovanie procesov, Kaizen Office, nákladová analýza, praktické príklady a vzorové formuláre pre štíhlu administratívu – ukážky a spôsoby použitia.

Termíny kurzů

10.04.2017

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zuzana Lendvayová
tel: +421 2399 080
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +421 41/239 90 80
e-mail: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobrazit na mapě