AGE MANAGEMENT – VÝHODNĚJŠÍ BUDOUCNOST ZAMĚSTNAVATELŮ I ZAMĚSTNANCŮ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář vám poskytne přehledné informace o praktických výhodách uplatňování age managementu vzhledem k nezvratným proměnám demografického vývoje, které se čím dál zřetelněji promítají do procesu řízení a práce s lidmi. Zaměříme se na českou realitu – jak reagovat na požadavky proměňující se věkové skladby společnosti a jak pracovat s faktory, které ovlivňují pracovní život každého jednotlivce. Dozvíte se, jaká je situace v oblasti podpory pracovní schopnosti v České republice i v jiných zemích EU i co by manažeři a personalisté měli vědět o stárnutí.

Porozumět tomu, že stárnutí při pracovním uplatnění nepředstavuje pouze nevýhody, znamená první krok k budování týmu, jehož složení bude vykazovat pracovní produktivitu, mezigenerační toleranci, prohloubené know-how a v neposlední řadě i lidsky kvalitní, spokojené a motivované zaměstnance.

Cílová skupina

Seminář je určen personalistům, manažerům, majitelům firem i dalším zájemcům, kteří chtějí porozumět procesům stárnutí zaměstnanců a jeho dopadu do personální a firemní praxe.

Obsahová náplň

 • vliv stárnutí na pracovní schopnosti,
 • věková diverzita jako přínos a výhoda,
 • zamezení věkové diskriminaci,
 • worklife balance v aktivním přístupu ke stárnutí,
 • opatření pro podporu produktivity a udržení pracovní schopnosti zaměstnanců,
 • výhody a zisky age managementu – příklady pozitivního užitku z uplatňování age managementu ve firmách,
 • realita pracovního procesu – prevence a efektivní kroky ke zmírňování jeho dopadu,
 • mylné předpoklady o kvalitě staršího věku ve vztahu k pracovním kompetencím,
 • komunikace jako nejdůležitější nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání,
 • demografický vývoj a budoucí nevyhnutelné změny v řízení s ohledem na věk a schopnosti zaměstnanců,
 • modelové situace, zajímavé testy.

Lektor:
PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě