M145: Umění prezentace

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Kurz je určen všem, kteří chtějí zlepšit nejen formu ale i obsah prezentace svého projevu, myšlenek či profesních aktivit nejen prostřednictvím výpočetní techniky, ale i s její pomocí. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s pravidly, které by jim měly být při jejich prezentaci nápomocny.

Cílová skupina

Nejsou požadovány žádné speciální „vstupní“ znalosti. Základní znalosti práce s výpočetní technikou, např. na úrovni kurzu M101 „Základy práce s PC“ jsou výhodou.

Obsahová náplň

Hlavní témata kurzu
* Popis probíraných témat a vymezení kategorií
* Základní pravidla osobního projevu
* Osobnost prezentátora, úroveň projevu, připravenost a umění slova
* Udržení pozornosti, navázaní kontaktu, schopnosti vnímání
* Obsahová stránka prezentace, formální stránka prezentace
* Řečnické „triky“ v rámci projevu, vedení diskuse,argumentace a práce s publikem
* Práce s problémovými účastníky
* Umění odmítání, dodržování stanovených pravidel
* Typy prezentací v závislosti na používaných prostředcích
* Před tabulí, Flip-Chart, použití projekční techniky
* Prezentace krok za krokem
* Základní otázky před tvorbou prezentace
* Využití dostupných prostředků
* Praktická cvičení prezentačních dovedností
* Účastnické prezentace na zadané téma
* Spoluúčast při hodnocení účastnických prezentací

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Organizace školení - Hana Kukalová, Renata Stehlíková
tel: +420 221 503 503, +420 221 503 505
e-mail: skoleni@computerhelp.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 221 503 123
e-mail: skoleni@computerhelp.cz
web: www.computerhelp.cz

Adresa
COMPUTER HELP, spol. s r. o.
Blanická 16, Praha 2 Zobrazit na mapě