Vyplňování kontrolního hlášení od ledna 2016 v praktických příkladech • první zkušenosti a omyly po prvním podání

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cíl semináře: Prakticky vedený seminář je postaven na praktických ukázkách přijatých a vydaných daňových dokladů a způsobu, jak se promítají do již jednou podaného kontrolního hlášení (za leden). Projdeme všechny typy přijatých a uskutečněných plnění a zasadíme je do kontrolního hlášení (ne všechny tam budou patřit) a přiznání k DPH. Vzhledem k prvním zkušenostem z již podaného KH bude detailní důraz kladen na problémové okruhy – tj. přijaté doklady ze zahraničí ve vazbě na tabulku A.2., splátkové a platební kalendáře, zúčtování záloh atd. – odlišnosti mezi zařazením do A.4. a A.5.

Cílová skupina

Určen pro finanční účetní s důrazem na vykazování DPH v kontrolním hlášení, důraz bude kladen na rozdíly mezi vstupy do přiznání k DPH a do kontrolního hlášení.

Obsahová náplň

  • klasifikace odběratelů z pohledu potřeb kontrolního hlášení
  • odlišnosti v nastavení softwaru nutné pro správnou transformaci účetních dat do kontrolního hlášení 2015 vs 2016 – upgrade informačního systému
  • přijaté daňové doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení nebo pouze do přiznání k DPH – tuzemská plnění do 10 tisíc a nad deset tisíc, pořízení zboží z EU, přijaté služby z EU a třetích zemí, dovoz, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku
  • vydané daňové doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení či pouze do přiznání k DPH – tuzemská plnění do 10 tisíc a nad 10 tisíc, dodání zboží do EU, vývoz, zasílání zboží do EU, poskytnuté služby do EU a třetích zemí, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku
  • nestandardní situace a jejich promítnutí do kontrolního hlášení – opravné daňové doklady (přijaté, vydané), opakovaná a dílčí plnění dle uzavřených smluv, splátkové a platební kalendáře vystavené jednak v roce 2016 a také v roce 2015 zasahující svojí částí do roku 2016
  • vydané faktury obsahující plnění v různých sazbách, v domácím reverse charge a v režimu osvobození bez nároku na odpočet – hranice mezi kategorií A.4. a A.5.
  • přijaté faktury obsahující plnění v různých sazbách, v domácím reverse charge a v režimu osvobození – hranice mezi kategorií B.2. a B.3.
  • podání hlášení – opravy, sankce, provázanost s přiznáním k DPH v detailech
  • očekávané úpravy v DPH týkající se zmírnění tvrdosti sankcí na základě návrhu změny legislativy v průběhu roku 2016
  • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
Ing. Vladimír ZDRAŽIL

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Valentová
tel: +420 585 757 421
mobil: +420 724 242 558
e-mail: valentova@anag.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: 585 757 421 Olomouc
e-mail: seminare@anag.cz
web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Kollárovo nám. 698/7, Olomouc Zobrazit na mapě