RODINNÉ A DĚDICKÉ PRÁVO PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Nový občanský zákoník (NOZ) zavedl změny týkající se práv a povinností manželů, podstatně změnil pravidla o společném jmění manželů, osvojování, zavedl pojem švagrovství. Ohromných změn doznalo také právo dědické, které se oproti staré právní úpravě podstatně rozrostlo. NOZ zavádí možnost uzavřít dědickou smlouvu, odkaz. Dědicové nově odpovídají za všechny dluhy, které po zemřelém zbyly. Seznámíte se se vším, co vás může v běžném životě potkat.

Cílová skupina

Doporučujeme pracovníkům veřejné správy, matrik, úřadů a neprávnickým povoláním.

Obsahová náplň

  1. Obecná východiska NOZ – zákon o zvláštních řízeních soudních.
  2. Rodinné právo:
  • manželství,
  • rodičovství,
  • společné jmění manželů,
  • osvojení.

3. Dědické právo:

  • dědické tituly (dědická smlouva, závěť, zákon),
  • vydědění,
  • nabytí dědictví,
  • přechod dluhů.

Lektor:
Ing. Mgr. Tereza Krupová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě