MÍSTNÍ A PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH PODLE NOVELY ZÁKONA ÚČINNÉ OD 31. 12. 2015

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je podrobný výklad nové právní úpravy stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve znění zákona č. 268/2015 Sb., kterým se s účinností od 31. 12. 2015 nově zavádí pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu zvláštní řízení o vydání opatření obecné povahy a další specifika. Důraz je přitom kladen na dosavadní soudní judikaturu a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Obsahem semináře je podrobný výklad zaměřený na postup v řízení o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích krok za krokem. Pozornost bude věnována řízení o stanovení místní a přechodné úpravy provozu jednak podle nové zvláštní právní úpravy zákona o silničním provozu (§ 77), ve znění účinném od 31. 12. 2015, a jednak podle obecné právní úpravy správního řádu (§ 171 a násl.), kterou je třeba se zákonem o silničním provozu kombinovat. Výklad se zaměří na celý proces stanovení místní a přechodné úpravy provozu, od samotného určení, zda se jedná o opatření obecné povahy, dále na přípravu návrhu opatření obecné povahy, projednání návrhu s dotčenými orgány, zveřejnění návrhu, projednání návrhu s dotčenými osobami, vyřízení připomínek a rozhodnutí o námitkách, odůvodnění opatření obecné povahy, zveřejnění opatření obecné povahy, účinnost opatření obecné povahy a přezkum opatření obecné povahy. Pozornost bude dále věnována také stanovení ostatní místní a přechodné úpravy provozu, která není opatřením obecné povahy, jakož i zvláštnímu institutu dočasného zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel podle zákona o pozemních komunikacích (§ 19a), který se jako opatření obecné povahy vydává.
Seminář je určen všem, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do styku s místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je podrobný výklad nové právní úpravy stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve znění zákona č. 268/2015 Sb., kterým se s účinností od 31. 12. 2015 nově zavádí pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu zvláštní řízení o vydání opatření obecné povahy a další specifika. Důraz je přitom kladen na dosavadní soudní judikaturu a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Obsahem semináře je podrobný výklad zaměřený na postup v řízení o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích krok za krokem. Pozornost bude věnována řízení o stanovení místní a přechodné úpravy provozu jednak podle nové zvláštní právní úpravy zákona o silničním provozu (§ 77), ve znění účinném od 31. 12. 2015, a jednak podle obecné právní úpravy správního řádu (§ 171 a násl.), kterou je třeba se zákonem o silničním provozu kombinovat. Výklad se zaměří na celý proces stanovení místní a přechodné úpravy provozu, od samotného určení, zda se jedná o opatření obecné povahy, dále na přípravu návrhu opatření obecné povahy, projednání návrhu s dotčenými orgány, zveřejnění návrhu, projednání návrhu s dotčenými osobami, vyřízení připomínek a rozhodnutí o námitkách, odůvodnění opatření obecné povahy, zveřejnění opatření obecné povahy, účinnost opatření obecné povahy a přezkum opatření obecné povahy. Pozornost bude dále věnována také stanovení ostatní místní a přechodné úpravy provozu, která není opatřením obecné povahy, jakož i zvláštnímu institutu dočasného zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel podle zákona o pozemních komunikacích (§ 19a), který se jako opatření obecné povahy vydává.
Seminář je určen všem, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do styku s místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
VYŠKOV, Městský úřad Vyškov, Masarykovo nám. 1, zasedací místnost ve dvoře úřadu, VYŠKOV

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě