NÁHRADA ÚJMY PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Náhrada škody i nemajetkové újmy je v novém občanském zákoníku upravena koncepčně jiným způsobem, než tomu bylo doposud. Lze mluvit o zásadních změnách, proto je třeba této části závazkového práva věnovat zvýšenou pozornost. Jiná pravidla jsou nastavena pro náhradu újmy způsobené porušením zákona a jiná při porušení smlouvy. Dále je třeba znát změny v konkrétních skutkových podstatách a to, jaký dopad mají nové skutkové podstaty (např. škoda způsobená nesprávnou informací či radou). Při výkladu bude zohledněna i dosavadní judikatura.

Cílová skupina

Během semináře bude vyložena zejména tato problematika:

  • co je to újma, co škoda a co nemajetková újma
  • jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému újmu
  • jak se mění prevenční povinnost
  • náhrada újmy při zásahu do absolutních práv
  • náhrada újmy při porušení ochranného účelu normy
  • náhrada újmy při porušení smlouvy
  • rozbor změn v jednotlivých skutkových podstatách (např. škoda způsobená provozní činností, škoda způsobená provozem dopravního prostředku apod.)
  • nové skutkové podstaty (škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi, škoda způsobená informací nebo radou, škoda způsobená zvířetem)
  • způsob a rozsah náhrady škody i nemajetkové újmy
  • diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ivana Nováková
tel: +420 244 402 232
e-mail: bova@bovapolygon.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 244 402 232, +420 241 774 196
e-mail: bova@bovapolygon.cz
web: www.bovapolygon.cz

Adresa
RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, Praha 4 Zobrazit na mapě