NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY UPLATŇOVANÉ VŮČI SPOTŘEBITELŮM

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář přináší výklad o právní úpravě nekalých obchodních praktik uplatňovaných vůči spotřebitelům (v České republice a na vnitřním trhu EU) včetně právních prostředků ochrany proti nim. Výklad bude doplněn o bohatý přehled příkladů z praxe a aktuální judikaturu českých soudů (zejména Nejvyššího správního soudu) a Soudního dvora EU. Při výkladu bude zohledněna novela účinná od 28. prosince 2015.

Seminář je určen zejména pro advokáty, advokátní koncipienty, podnikové právníky, reklamní agentury, velké „hráče“ na trhu, ale i malé a střední podnikatele, orgány veřejné správy, studenty právnických i marketingově zaměřených fakult a širokou odbornou (právnickou i neprávnickou) veřejnost.

Cílová skupina

Z odborného programu semináře:

 • nekalé obchodní praktiky – podstata, generální klauzule (výkladové otázky)
 • tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU, tzv. zvlášť zranitelný spotřebitel
 • klamavé obchodní praktiky (včetně příkladů)
 • agresivní obchodní praktiky (včetně příkladů)
 • tzv. černá listina nekalých obchodních praktik (její aplikace, rozbor jednotlivých praktik)
 • odvětvová specifika posuzování nekalých obchodních praktik
 • vztah nekalých obchodních praktik k právní úpravě nekalé soutěže
 • právní prostředky ochrany proti nekalým obchodním praktikám
 • sankce udělované za nekalé obchodní praktiky
 • podrobný rozbor judikatury Nejvyššího správního soudu ve věcech nekalých obchodních praktik
 • podrobný rozbor judikatury Soudního dvora EU ve věcech nekalých obchodních praktik
 • příklady z praxe

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ivana Nováková
tel: +420 244 402 232
e-mail: bova@bovapolygon.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 244 402 232, +420 241 774 196
e-mail: bova@bovapolygon.cz
web: www.bovapolygon.cz

Adresa
RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, Praha 4 Zobrazit na mapě