VALNÁ HROMADA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Uplynuly více než 2 roky (k datu konání semináře) od účinnosti nového zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku. Současně uplynula dnem 1. 7. 2014 i lhůta pro přizpůsobení stanov nové právní úpravě valné hromady. Byly vydány i první komentáře k zákonu o obchodních korporacích. Lze tedy již i vyhodnocovat první zkušenosti a praktické problémy spojené s novou právní úpravou valných hromad akciových společností.

Cílem semináře je seznámit podrobně účastníky s novou právní úpravou valné hromady, jejími aplikačními problémy i praktickými zkušenostmi z jejich průběhu.

Seminář je určen nejen pro management akciových společností a jejich akcionáře, ale především i pro odbornou právní veřejnost z oblasti podnikové praxe, pro advokáty, notáře a soudce, kteří se touto problematikou zabývají. V rámci výkladu bude upozorněno i na judikaturu Nejvyššího soudu k problematice valných hromad, která přetrvá za nové právní úpravy.

Cílová skupina

Obsah semináře:

 • kdo svolává valnou hromadu akciové společnosti a otázky povinného svolání valné hromady, svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře
 • pozvánka na valnou hromadu jako právní jednání a její náležitosti
 • problematika návrhu usnesení a jeho odůvodnění
 • způsob svolání valné hromady (internetové stránky, zasílání pozvánky a jiné způsoby svolání valné hromady)
 • osoby oprávněné a povinné k účasti na valné hromadě
 • zastoupení akcionáře na valné hromadě
 • orgány valné hromady a procedurální otázky na valné hromadě
 • právo akcionářů na vysvětlení
 • právo akcionářů podávat návrhy a protinávrhy
 • výkon hlasovacího práva na valné hromadě, omezení a zákaz výkonu hlasovacích práv, zneužití hlasovacích práv
 • základní otázky působnosti valné hromady
 • způsobilost valné hromady k rozhodnutí a většiny potřebné pro přijetí rozhodnutí (sporné otázky, meze dispozitivnosti právní úpravy)
 • usnesení valné hromady jako právní jednání
 • neplatnost usnesení valné hromady
 • fikce nepřijetí rozhodnutí valné hromady
 • zápis z valné hromady

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ivana Nováková
tel: +420 244 402 232
e-mail: bova@bovapolygon.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 244 402 232, +420 241 774 196
e-mail: bova@bovapolygon.cz
web: www.bovapolygon.cz

Adresa
RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, Praha 4 Zobrazit na mapě