Vedení účetnictví příspěvkových organizací v účetním období 2016 od A do Z • příklady správných postupů účtování • ČÚS pro vybrané účetní jednotky platné dnem 1. 1. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Metodička účetnictví Ministerstva financí ČR vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Cílová skupina

Určen pro ekonomické a účetní pracovníky příspěvkových organizací a některých vybraných účetních jednotek.

Obsahová náplň

 • ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb. – vedení účetnictví, účetní knihy, účetní závěrka, oceňování, účetní metody včetně odpisování dlouhodobého majetku, inventarizace
 • ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 369/2015 Sb. – obsahové vymezení položek účetní závěrky, uspořádání položek účetní závěrky, účetní metody, směrná účtová osnova, postupy účtování vyplývající z ustanovení vyhlášky
 • ustanovení vyhlášky č. 383/2002 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění vyhlášky č. 370/2015 Sb. pozdějších předpisů
 • ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb.
 • ustanovení vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky platné dnem 1. ledna 2016
 • č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech
 • č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih
 • č. 703 – Transfery
 • č. 704 – Fondy účetní jednotky
 • č. 705 – Rezervy
 • č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek
 • č. 707 – Zásoby
 • č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku
 • č. 709 – Vlastní zdroje
 • č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
 • příklady postupů účtování
 • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
Jaroslava SVOBODOVÁ

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Valentová
tel: +420 585 757 421
mobil: +420 724 242 558
e-mail: valentova@anag.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: 585 757 421 Olomouc
e-mail: seminare@anag.cz
web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Kollárovo nám. 698/7, Olomouc Zobrazit na mapě