Spisová a archivní služba v roce 2016 • objasnění problematiky • aktuality, novinky a praktická doporučení

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Obsahově je seminář zaměřen na objasnění problematiky výkonu předarchivní péče, výkonu spisové služby v listinné a elektronické podobě a péče o archiválie dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou. Seminář je programově uspořádán na komentovaný výklad platné legislativy v oblasti výkonu spisové a archivní služby – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014.

Cílová skupina

Určen pro pracovníky veřejné a soukromé sféry, kteří se v rámci své pracovní náplně věnují výkonu spisové služby.

Obsahová náplň

 • současná platná legislativa v archivnictví a spisové službě
 • novela zákona č. 499/2004 Sb.
 • novela vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby vyhláška č. 283/2014 Sb.
 • související legislativa s archivnictvím a spisovou službou
 • základní terminologie při výkonu spisové služby
 • vymezení veřejnoprávních a soukromoprávních původců
 • výkon spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců – poukázání na nejčastější chyby ve výkonu SSL – seznámení se základními rozdíly
 • jednotlivé etapy výkonu spisové služby – příjem, označování, evidence, rozdělování a oběh dokumentů, vyřizování, vyhotovování, podepisování, ukládání a vyřazování dokumentů
 • elektronická spisová služba
 • spisové řády – zásady tvorby, význam – spisové a skartační plány
 • zásady provádění skartačního řízení – výběru archiválií mimo skartační řízení
 • elektronické skartace
 • skartační lhůty – pozornost je věnována skartačním lhůtám u vybraných typů dokumentů
 • kontrola – přestupky – sankce
 • kontakty – doporučená literatura
 • diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
PhDr. Radomír ŠEVČÍK

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Valentová
tel: +420 585 757 421
mobil: +420 724 242 558
e-mail: valentova@anag.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: 585 757 421 Olomouc
e-mail: seminare@anag.cz
web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Kollárovo nám. 698/7, Olomouc Zobrazit na mapě