TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z KOMUNIKACE, TYPOLOGIE A OBRANY PROTI MANIPULACI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na tomto semináři se naučíte s jistotou vstupovat do různých sociálních a komunikačních situací, získáte poznatky, jak využít předností své osobnosti. Získáte dovednosti potřebné k vedení konstruktivní kritiky, budete umět lépe pracovat s emocemi vlastními i emocemi druhých. Všechna cvičení jsou logicky propojena a navázána na případy z praxe. Získáte jasné návody, jak říkat nepříjemné věci tak, aby se nenarušily týmové vztahy. Nacvičíte si dovednosti potřebné pro zvládání manipulace a útlaku, osvojíte si poznatky, jak se manipulativním taktikám účinně bránit.

Cílová skupina

Seminář je určen manažerům, projektovým specialistům, HR manažerům a HR specialistům i dalším, kteří chtějí více poznat a vylepšit vlastní způsoby komunikace a lépe komunikovat s kolegy a členy týmu.

Obsahová náplň

 • co je typické v komunikaci pro každého osobně,
 • proč si s někým rozumíme a s někým ne – poznání vlastních předností a rezerv,
 • postupy pro jasnou argumentaci a jasné vyjadřování,
 • přijímání kritiky a reagování na tuto kritiku (ať už je jakákoli), kritika jako zpětná vazba a žádost o změnu,
 • trénink vědomé komunikace,
 • hranice v komunikaci a jak umět říci „NE“ bez pocity viny,
 • přiměřené sebevědomí, sebehodnosta a sebeúcta a jak je u sebe podpořit,
 • jak na emoce – řízení emocí v komunikaci.
 • kategorie manipulátorů, taktiky a využívání emocí,
 • kontramanipulace a jak ji využít,
 • způsoby komunikace s manipulátory a agresory,
 • jak se připravit na jednání s problémovými lidmi.

Lektor:
Mgr. Zdenka Tmějová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě