E-LEARNING FORUM 2016 – XVI. ROČNÍK

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Konference je již tradičním setkáním příznivců různých podob elektronického vzdělávání. Cílem konference je zprostředkovat vzájemnou inspiraci a výměnu zkušeností s využíváním online technologií při učení a rozvoji lidí. Tradiční pohled bude rozšířen i o méně známé možnosti využívání e-learningu např. při výběru nových pracovníků nebo vzdělávání a získávání nových zákazníků i využívání vzdělávacích aktivit na podporu prodeje. Pozornost bude zaměřena jak na ekonomické efekty stávajících řešení, tak na nové směry, metody a technologie v oblasti elektronického vzdělávání.

O svých zkušenostech a řešeních promluví zástupci velkých korporací i mladí podnikatelé, akademici a další odborníci.

Konference proběhne opět v prostorách hotelu Barceló Praha. Podrobné informace o programu ještě upřesňujeme.

Přijměte pozvání na E-learning forum 2016!

Cílová skupina

Pracovníkům oddělení HR a vzdělávání, tvůrcům e-learningových programů, lektorům, inovátorům ve školách a všem ostatním zájemcům o e-learning.

Obsahová náplň

8:30–9:00 – Prezence a setkání nad ranní kávou 9:00–12:45 – Dopolední část konference

Úvodní slovo – PhDr. Bohumír Fiala Budoucnost, učení a e-learning. – RNDr. Kiril Ribarov, Ph.D. Ano nebo ne? Jaká jsou pro a proti digitálního vzdělávání? – Mgr. Tomáš Langer Big Data a jejich analýza v e-learningu. – PhDr. Branislav Frk, Ph.D. Reálná Big Data: Kde je pravda? – Michal Kankrlík

Přestávka na kávu 30 minut

Motivace v e-learningu jako zásadní předpoklad úspěchu. – Ing. Martin Dvořák, Ph.D. Využití LMS pro zavádění kurikula pro zvyšování kompetencí zaměstnanců. – Markéta Kolačkovská Jak je možné využít MOOC kurzy ve firemní prostředí. – Mgr. František Dalecký Jak využít principy gamifikace ve vzdělávání v korporátním prostředí? – Pavel Barnet Ekonomické přínosy e-learningu – případová studie certifikace dělnických profesí. – Ing. Petr Kazík

12:45–13:45 – Přestávka na oběd 13:45–15:30 – Odpolední část programu – program v sekcích

SEKCE I. – SIMULACE A VIRTUÁLNÍ REALITA Virtuální a rozšířená realita v e-learningu (online vzdělávání). – PhDr. Branislav Frk, Ph.D. Jak se učí s rozšířenou realitou? Nejlepší je to zkusit! – Tomáš Lapos Schola Ludus 2016 – využijme potenciálu simulací! – Mgr. Lukáš Paleček Jste lepší než Váš ředitel? Zkuste si řídit firmu nanečisto. – RNDr. Ing. Petr Kučera

SEKCE II. – MOODLE VE FIRMÁCH, ŠKOLÁCH A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Moodle – svět pro firemní vzdělávání. – RNDr. Bohumil Havel, Mgr. Miroslav Sklenář Modul pro zvyšování znalostí MyKNOWLEDGE v mezinárodní síti Jablotron. – Ing. Michal Ježek Efektivní vzdělávání v rámci eHealth koncepce Kraje Vysočina. – Mgr. David Zažímal E-learningový portál s integrací na HR systém EGJE. – Ing. Jiří Pilný, Mgr. Petra Cerhová LMS Moodle ve Volkswagen Slovakia, a.s. – Peter Jurík

15:30 – Ukončení konference

Lektor:
Tým lektorů

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Na Strži 32, PRAHA 4

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě