ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - provoz restauračních a ubytovacích zařízení

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB v praxi pro podnikatele (fyzické a právnické osoby), potenciální plátce DPH a plátce DPH

Určeno

pro účetní, ekonomy, daňové poradce a všechny podnikatele, kteří poskytují stravovací nebo ubytovací služby.  

Cíl semináře

je  seznámit posluchače s praktickým uplatňováním zákona o elektronické evidenci tržeb, který bude spuštěn v listopadu roku 2016 a zároveň vysvětlit provázanost se zákonem o DPH. Posluchači obdrží podrobné materiály, jejichž součástí budou aktuální výkladová stanoviska daňové správy.

PŘEDNÁŠÍ Ing. Marika Voženílková (specialistka na DPH)

Obsah

 • základní principy systému elektronické evidence tržeb,
 • povinnosti poplatníka v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb,
 • vymezení evidované tržby, storna a opravy evidované tržby,
 • evidování tržeb v případě zastoupení,
 • evidování tržeb ve zjednodušeném režimu,
 • tržby vyloučené z evidence tržeb,
 • autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb, doba odezvy,
 • kontrolní pravomoc správce daně a opatření k vynucení nápravy,
 • správní delikty na úseku elektronické evidence tržeb,
 • vymezení služeb spadajících do 1. fáze EET (zatřídění dle CZ CPA),
 • potenciální plátci DPH a problematika počítání obratu, registrace a dalších povinností podnikatele, které souvisí se zákonem o DPH,
 • plátci DPH a výkladová stanoviska v oblasti hlavních a vedlejších plnění, sazeb atd.,
 • odpovědi na dotazy 

Cílová skupina

Účetnictví

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Trantová
tel: +420 226 251 361
e-mail: seminare@notia.cz

Adresa
Novotného lávka 5, Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 251 361
e-mail: seminare@notia.cz
web: www.notia.cz

Adresa
NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.
Blanická 553/16, Praha 2 Vinohrady Zobrazit na mapě