DPH VE STAVEBNICTVÍ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem prakticky orientovaného semináře je zmapovat problematické oblasti zákona, upozornit na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpovědět na dotazy posluchačů. Posluchači obdrží podrobný písemný materiál obsahující mj. aktuální výkladová stanoviska daňové správy a závěry Koordinačního výboru KDP ČR.

Cílová skupina

Již zkušeným účetním a daňařům stavebních firem i příjemcům jejich služeb, plátcům DPH, kteří se prakticky setkávájí s operacemi u nemovitých věcí.

Obsahová náplň

 • místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, subdodávky mimo ČR, prováděcí nařízení směrnice, aktuální judikatura ESD,
 • vymezení pojmů – pozemek, obytný prostor, bytový dům, rodinný dům, stavby pro sociální bydlení atd.,
 • příklady na nový výpočet daně z obytného prostoru pro sociální bydlení (120 m2),
 • funkční celek, princip věci hlavní a vedlejší, judikatura ESD,
 • stavební a montážní práce a sazby daně (změny na dokončených stavbách, nová výstavba, vznik staveb pro sociální bydlení),
 • dodání nemovitých věcí ( sazby daně, princip funkčního celku, časté chyby),
 • dodání pozemků, dodání nemovitých věcí – nové podmínky pro časový test – novela zákona od 1.1.2016,
 • problematika nájmů dle judikatury ESD, nejčastější chyby plátců,
 • režim přenesení daňové povinnosti (zatřídění dle NACE, výklady, chyby atd.),
 • problematika základu daně a oprav,
 • problematika nároku na odpočet daně, korekční mechanismy ve vztahu k operacím s nemovitostmi, výpočty,
 • odpovědi na dotazy.

Lektor:
Ing. Marika Voženílková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě