Jak využít informací z účetních výkazů pro hodnocení finančního zdraví firmy • praktická doporučení a podstatné souvislosti

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Naučíme vás orientovat se v účetních výkazech. Dozvíte se, co o firmě vypovídá rozvaha a výsledovka. Porozumíte principům účetnictví a budete umět s účetními informacemi pracovat z pozice manažera či majitele firmy. Na školení si projdeme z praktické stránky rozbor finančního zdraví firmy a vysvětlíme si všechny podstatné souvislosti. Přínos: Na praktické ukázce rozboru účetních výkazů reálné firmy poznáte, co je pro podnikatele podstatné v rozvaze a výsledovce. Dozvíte se, jak vyhodnotit finanční pozici vaší firmy i firem vašich stávajících či potenciálních obchodních partnerů. Získáte více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními. Všechny nezbytné účetní pojmy si vysvětlíme, aby ze školení dokázali těžit i neekonomové.

Cílová skupina

Určen pro majitele firem (zkušené i začínající), finanční a obchodní manažery, ekonomy a všechny zájemce o tuto problematiku.

Obsahová náplň

  • rozvaha – o čem vypovídá, co z ní můžete vyčíst
  • důležité účetní kategorie a jejich vztah – pohledávky, závazky, majetek, dluhy
  • výkaz zisků a ztrát – co je podstatné ve výsledovce
  • náklady, výnosy a zisková marže – jejich sledování a vzájemné souvislosti
  • peníze – jak účetnictví eviduje peněžní toky
  • finanční zdraví – ekonomické ukazatele vyhodnocující základní znaky dobré finanční situace firmy
  • diskuze – odpobvědi na dotazy.

Účastníci získají jako bonus bezplatný vstup do aplikace, která umožní využít poznatků ze školení na datech své firmy.

Lektor:
Ing. Pavlína VANČUROVÁ, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Valentová
tel: +420 585 757 421
mobil: +420 724 242 558
e-mail: valentova@anag.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: 585 757 421 Olomouc
e-mail: seminare@anag.cz
web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Kollárovo nám. 698/7, Olomouc Zobrazit na mapě