EX-SZD: Microsoft Excel a freeware R - statistické zpracování dat

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Statistické zpracování dat je velice potřebné v mnoha oblastech vědecké, komerční i státní sféry. Výhodou nabízeného kurzu je příprava na zpracování dat v MS Excel a ve volně šiřitelném software R. Software R je srovnatelným nástrojem pro statistické zpracování dat i v konkurenci s komerčními software Statistica, Spss, Statgraphics či GraphPad. Po absolvování kurzu a seznámení se s prostředím R je tedy možno ušetřit náklady na pořízení komerčního statistického software. V případě konkrétního zájmu je možno realizovat i školení “na klíč” v uvedených software Statistica, Spss, Statgraphics či GraphPad. Jednotlivé metody statistiky a zpracování dat jsou prezentovány přímo na konkrétních příkladech a vysvětleny laicky s použitím jen nezbytně nutného matematického a statistického pozadí.

Cílová skupina

Pro úspěšné absolvování kurzu doporučujeme znalosti v rozsahu kurzů EX-2 popř. EX-3 a základní znalost SŠ matematiky.

Obsahová náplň

Hlavní témata kurzu
* Vysvětlení základních statistických pojmů.
* Základy práce v analytické části aplikace Microsoft Excel a ve statistickém software R.
* Získávání dat v aplikaci Microsoft Excel a jejich příprava pro statistické zpracování.
* Ukázky přehledného zpracování dat pomocí tabulek a grafů a jejich interpretace.
* Základy statistického testování hypotéz.
* Vysvětlení a procvičení nejčastěji používaných statistických metod na praktických příkladech:

  jednovýběrový t test, dvouvýběrový t test, párový t test, neparametrické testy, korelační analýza, regresní analýza, analýza kontingenčních tabulek, analýza rozptylu (ANOVA), analýza přežití, faktorová analýza, shlukovací analýza, korespondenční analýza, analýza časových řad.

* Procvičení použití správné metody na konkrétních příkladech z praxe.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Organizace školení - Hana Kukalová, Renata Stehlíková
tel: +420 221 503 503, +420 221 503 505
e-mail: skoleni@computerhelp.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 221 503 123
e-mail: skoleni@computerhelp.cz
web: www.computerhelp.cz

Adresa
COMPUTER HELP, spol. s r. o.
Blanická 16, Praha 2 Zobrazit na mapě