AutoCAD/DraftSight, AutoCAD II., CAD Mechanical, Sketchup, Kerkythea, Inventor!!!Výhodná cena!!! aj cez KOMPAS

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

AutoCAD/DraftSight(free SW): Absolvent kurzu nadobudne všeobecné znalosti z oblasti princípov technického kreslenia v rovine. Získa zručnosti, ktoré mu umožnia využívať AutoCAD ako nástroj podporujúci vysoko kreatívnu prácu konštruktéra alebo projektanta. CAD Mechanical: Cieľom kurzu je posunúť zručnosti používateľov AutoCADu do oblasti vysoko produktívnych Power príkazov a techník strojárskych návrhov. AutoCAD Mechanical ponúka používateľovi kontrolu návrhu podľa noriem, rozšírené možnosti konštrukcie základných objektov, Power príkazy pre modifikáciu, generátory strojárskych súčiastok a automatizovanú tvorbu kusovníkov. Sketchup: Je to silný nástroj pre ľahké a rýchle vytvorenie koncepcie dizajnu filozofiou skicovania ceruzkou s možnosťou podrobného spracovania požadovaných detailov. SketchUp (free SW) nie je nie je orientovaný na nejaký konkrétny odbor. Umožňuje modelovanie stavieb, interiérov, záhrad, strojov, nábytku, osôb, … . Výsledkom modelovania môžu byť obrázky, prezentácie, 2D pohľady i animácie.

Cílová skupina

Všetci záujemcovia, ktorí chcú efektívne pracovať s AutoCAD-om. Všetci záujemcovia, ktorí chcú efektívne pracovať s CAD-om MECHANICAL. Všetci záujemcovia, ktorí chcú efektívne pracovať s Sketchup-om.

Obsahová náplň

 lekcia 1 – Zoznámenie sa s programom AutoCAD

 • spustenie programu AutoCAD, AutoCAD LT verzus AutoCAD, okno aplikácie AutoCAD, ovládacie prvky, príkazový riadok, spôsoby zadania príkazu, dynamická výzva, …

 lekcia 2 – Začíname kresliť

 • kreslenie úsečky, kružnice
 • tradičné zadávanie súradníc (pravouhlé, polárne | absolútne, relatívne)
 • dynamické zadávanie súradníc
 • kresliace pomôcky (uchopenie objektov, ORTO, KROK, RASTER)
 • presné kreslenie s využitím režimov ORTO, POLÁR, trasovanie
 • použitie klávesu ENTER, MEDZERNÍK, pravé tlačidlo myši
 • príkazový riadok, podpríkazy (voľby) základných príkazov
 • úvod do prezerania výkresu (posun pohľadu, ZOOM)
 • základy výberu objektov, vymazanie objektov

 lekcia 3 – Vytváranie základných objektov

 • OBLOUK, KŘIVKA, OBDÉLNIK, POLYGON, …
 • typ čiary
 • dynamický a viacriadkový text, štýl textu

 lekcia 4 – Úpravy objektov vo výkrese

 • metódy výberu (okno, kríženie, posledný, naprieč, OP, KP, …)
 • POSUN, KOPIE, OTOČ, ZRCADLI, EKVID, PROTÁHNI, …
 • uzlový režim editácie
 • systémové premenné AutoCAD-u

 lekcia 5 – Kótovanie, šrafovanie

 • kótovanie vodorovných, zvislých a šikmých hrán
 • kótovanie polomeru, priemeru, uhla
 • kótovanie od základne a reťazové
 • kótovací štýl
 • výber oblasti šrafovania, šrafovací vzor, modifikácia šrafovania

 lekcia 6 – Hladiny, šablóna výkresu

 • použitie hladín (farba, hrúbka čiary, typ čiary)
 • správca vlastností hladín
 • filtre hladín, správca stavov hladín
 • čo má obsahovať šablóna
 • vytvorenie vlastnej šablóny (súbor DWT)
 • založenie výkresu na novej šablóne

 lekcia 7 – Bloky

 • princíp fungovania blokov
 • použitie bloku statického, dynamického
 • knižnice blokov, design center
 • tvorba statického bloku s atribútmi

 lekcia 8 – Tlač výkresu

 • tlač z modelového priestoru
 • tlač do súboru PDF, DWF …
 • vzťah mierky vykreslovania a objektov poznámok

Lektor:
IT konzultanti z praxe s výbornými lektorskými schopnosťami

Typ a platnost osvědčení:
Certifikát o absolvovaní intenzívneho školenia

Termíny kurzů

25.03.2019 - 26.03.2019

AutoCAD základ - 2 dni - od 9:00 do 15:30

Přihlásit se
25.03.2019 - 26.03.2019

AutoCAD II. nadstavba - 2 dni - od 9:00 do 15:30

Přihlásit se
25.03.2019 - 26.03.2019

SketchUp II. nadstavba - 2 dni - od 9:00 do 15:30

Přihlásit se
25.03.2019 - 26.03.2019

SketchUp základ - 2 dni - od 9:00 do 15:30

Přihlásit se

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 24 hodin

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Iveta Juríčková
tel:
+421 32/743 27 *** Zobrazit

mobil:
+421 905 352 *** Zobrazit

e-mail:
skolenia@... Zobrazit


Adresa
Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčín a kdekoľvek na Slovensku

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 32/743 27 *** Zobrazit

mobil:
+421 905 352 *** Zobrazit

e-mail:
skolenia@... Zobrazit

web: www.insys.sk

Adresa
InSYS spol. s r. o.
Kniežaťa Pribinu 24, Trenčín Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)