KONTROLA A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Výklad bude zaměřen na praktický průběh kontroly a na ni navazujícího správního řízení s důrazem na aktuální problémy.
Obsah semináře: Použití vybraných ustanovení správního řádu
při kontrole. Postup před zahájením kontroly (nejčastější chyby). Zahájení kontroly. Práva a povinnosti kontrolujících a přizvaných osob. Práva a povinnosti kontrolovaných osob. Vedení spisu, nahlížení do něj a poskytování informací. Protokol, způsoby jeho opravy a opravy nesprávností. Námitky proti protokolu a možnost jejich vyřízení v rámci správního řízení. Specifika správního řízení (a rozhodnutí) navazujícího na kontrolu. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Výklad bude zaměřen na praktický průběh kontroly a na ni navazujícího správního řízení s důrazem na aktuální problémy.
Obsah semináře: Použití vybraných ustanovení správního řádu
při kontrole. Postup před zahájením kontroly (nejčastější chyby). Zahájení kontroly. Práva a povinnosti kontrolujících a přizvaných osob. Práva a povinnosti kontrolovaných osob. Vedení spisu, nahlížení do něj a poskytování informací. Protokol, způsoby jeho opravy a opravy nesprávností. Námitky proti protokolu a možnost jejich vyřízení v rámci správního řízení. Specifika správního řízení (a rozhodnutí) navazujícího na kontrolu. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě