SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA - AKTUÁLNĚ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je určen veřejnoprávním a soukromoprávním původcům, kteří řeší otázku, jak uchovávat a vyřazovat své dokumenty v souladu s požadavky kladenými novým archivním zákonem.

Obsah semináře: Informace o novelizovaném znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, postupy a terminologie. Naplnění povinnosti veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů uchovávat dokumenty a umožnit jejich výběr. Vedení spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, tvorba směrnice pro spisovou službu. Zřízení akreditovaného specializovaného a soukromého archivu. Uschovací lhůty vybraných druhů dokumentů (účetní doklady, osobní spisy, technická dokumentace), elektronické a tajné dokumenty, vyřazování multiplicitních dokumentů. Povinnosti likvidátorů a konkurzních správců v souvislosti s likvidací nebo konkurzem. Zřízení soukromé spisovny, podmínky k udělení koncese. Informace o platné archivní legislativě. Dotazy, diskuse.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen veřejnoprávním a soukromoprávním původcům, kteří řeší otázku, jak uchovávat a vyřazovat své dokumenty v souladu s požadavky kladenými novým archivním zákonem.

Obsah semináře: Informace o novelizovaném znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, postupy a terminologie. Naplnění povinnosti veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů uchovávat dokumenty a umožnit jejich výběr. Vedení spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, tvorba směrnice pro spisovou službu. Zřízení akreditovaného specializovaného a soukromého archivu. Uschovací lhůty vybraných druhů dokumentů (účetní doklady, osobní spisy, technická dokumentace), elektronické a tajné dokumenty, vyřazování multiplicitních dokumentů. Povinnosti likvidátorů a konkurzních správců v souvislosti s likvidací nebo konkurzem. Zřízení soukromé spisovny, podmínky k udělení koncese. Informace o platné archivní legislativě. Dotazy, diskuse.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě