VYPLŇOVÁNÍ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ OD LEDNA 2016 V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH - ZKUŠENOSTI A OMYLY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cíl semináře:
Prakticky vedený seminář je postaven na praktických ukázkách přijatých a vydaných daňových dokladů a způsobu, jak se promítají do již jednou podaného kontrolního hlášení. Projdeme všechny typy přijatých a uskutečněných plnění a zasadíme je do kontrolního hlášení (ne všechny tam budou patřit) a přiznání k DPH. Vzhledem ke zkušenostem z již podaného KH bude detailní důraz kladen na problémové okruhy – tj. přijaté doklady ze zahraničí ve vazbě na tabulku A.2., splátkové a platební kalendáře, zúčtování záloh atd. – odlišnosti mezi zařazením do A.4. a A.5. Připravované úpravy v DPH týkající se zmírnění tvrdosti sankcí v průběhu roku 2016.

Seminář je určen pro:
Finanční účetní s důrazem na vykazování DPH v kontrolním hlášení. Důraz bude kladen na rozdíly mezi vstupy do přiznání k DPH a do kontrolního hlášení.

Obsah semináře:
Klasifikace odběratelů z pohledu potřeb kontrolního hlášení. Odlišnosti v nastavení softwaru nutné pro správnou transformaci účetních dat do kontrolního hlášení 2015 vs 2016 – upgrade informačního systému. Přijaté daňové doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení nebo pouze do přiznání k DPH – tuzemská plnění do 10 tisíc a nad deset tisíc, pořízení zboží z EU, přijaté služby z EU a třetích zemí, dovoz, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Vydané daňové doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení či pouze do přiznání k DPH – tuzemská plnění do 10 tisíc a nad 10 tisíc, dodání zboží do EU, vývoz, zasílání zboží do EU, poskytnuté služby do EU a třetích zemí, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Nestandardní situace a jejich promítnutí do kontrolního hlášení – opravné daňové doklady (přijaté, vydané), opakovaná a dílčí plnění dle uzavřených smluv, splátkové a platební kalendáře vystavené jednak v roce 2016 a také v roce 2015 zasahující svojí částí do roku 2016. Vydané faktury obsahující plnění v různých sazbách, v domácím reverse charge a v režimu osvobození bez nároku na odpočet – hranice mezi kategorií A.4. a A.5. Přijaté faktury obsahující plnění v různých sazbách, v domácím reverse charge a v režimu osvobození – hranice mezi kategorií B.2. a B.3. Podání hlášení – opravy, sankce, provázanost s přiznáním k DPH v detailech. Očekávané změkčení sankcí na základě návrhu změny legislativy v průběhu roku 2016. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cíl semináře:
Prakticky vedený seminář je postaven na praktických ukázkách přijatých a vydaných daňových dokladů a způsobu, jak se promítají do již jednou podaného kontrolního hlášení. Projdeme všechny typy přijatých a uskutečněných plnění a zasadíme je do kontrolního hlášení (ne všechny tam budou patřit) a přiznání k DPH. Vzhledem ke zkušenostem z již podaného KH bude detailní důraz kladen na problémové okruhy – tj. přijaté doklady ze zahraničí ve vazbě na tabulku A.2., splátkové a platební kalendáře, zúčtování záloh atd. – odlišnosti mezi zařazením do A.4. a A.5. Připravované úpravy v DPH týkající se zmírnění tvrdosti sankcí v průběhu roku 2016.

Seminář je určen pro:
Finanční účetní s důrazem na vykazování DPH v kontrolním hlášení. Důraz bude kladen na rozdíly mezi vstupy do přiznání k DPH a do kontrolního hlášení.

Obsah semináře:
Klasifikace odběratelů z pohledu potřeb kontrolního hlášení. Odlišnosti v nastavení softwaru nutné pro správnou transformaci účetních dat do kontrolního hlášení 2015 vs 2016 – upgrade informačního systému. Přijaté daňové doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení nebo pouze do přiznání k DPH – tuzemská plnění do 10 tisíc a nad deset tisíc, pořízení zboží z EU, přijaté služby z EU a třetích zemí, dovoz, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Vydané daňové doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení či pouze do přiznání k DPH – tuzemská plnění do 10 tisíc a nad 10 tisíc, dodání zboží do EU, vývoz, zasílání zboží do EU, poskytnuté služby do EU a třetích zemí, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Nestandardní situace a jejich promítnutí do kontrolního hlášení – opravné daňové doklady (přijaté, vydané), opakovaná a dílčí plnění dle uzavřených smluv, splátkové a platební kalendáře vystavené jednak v roce 2016 a také v roce 2015 zasahující svojí částí do roku 2016. Vydané faktury obsahující plnění v různých sazbách, v domácím reverse charge a v režimu osvobození bez nároku na odpočet – hranice mezi kategorií A.4. a A.5. Přijaté faktury obsahující plnění v různých sazbách, v domácím reverse charge a v režimu osvobození – hranice mezi kategorií B.2. a B.3. Podání hlášení – opravy, sankce, provázanost s přiznáním k DPH v detailech. Očekávané změkčení sankcí na základě návrhu změny legislativy v průběhu roku 2016. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě