DPH - ŘEŠENÉ PŘÍKLADY 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

V letech 2014 až 2016 proběhly významné novelizace DPH, které jednak měnily pravidla pro obchodování v rámci EU (režim jednoho správního místa, vazba na osobu neusazenou v tuzemsku u služeb, identifikovaná osoba) a dále přinesly i novinky v oblasti tuzemského uplatňování DPH (kontrolní hlášení, přenos daňové povinnosti na příjemce podle § 92a, zavedení třetí sazby DPH, nová pravidla pro zdaňování převodu nemovitých věcí).
Na tomto speciálním semináři budete se zákonem o DPH seznámeni prostřednictvím řešení konkrétních praktických příkladů. Půjde o příklady jak tuzemských obchodních vztahů, tak i vztahů k EU a třetím zemím.
Budete také seznámeni s aktuálním stavem novelizace týkající se promíjení sankcí v souvislosti s KH. Návrh novely prodlužuje lhůta pro reakci plátce na výzvu správce daně k odstranění pochybností týkajících se podaného kontrolního hlášení z pěti kalendářních dnů na pět pracovních dnů. Dále se navrhuje doplnit ustanovení týkající se problematiky kontrolního hlášení o ustanovení umožňující zmírnění pokut za nepodání kontrolního hlášení, které vznikají ze zákona a které mají pevně stanovenou výši. V případě pokuty podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, tj. pokuta v pevné výši 1 000 Kč, se navrhuje využít institut vyloučení jejího vzniku, pokud dojde k naplnění zákonem předvídané podmínky. Touto podmínkou je skutečnost, že k prodlení při podání kontrolního hlášení došlo v daném kalendářním roce poprvé. Diskuse, dotazy. Aktuality k datu konání semináře.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

V letech 2014 až 2016 proběhly významné novelizace DPH, které jednak měnily pravidla pro obchodování v rámci EU (režim jednoho správního místa, vazba na osobu neusazenou v tuzemsku u služeb, identifikovaná osoba) a dále přinesly i novinky v oblasti tuzemského uplatňování DPH (kontrolní hlášení, přenos daňové povinnosti na příjemce podle § 92a, zavedení třetí sazby DPH, nová pravidla pro zdaňování převodu nemovitých věcí).
Na tomto speciálním semináři budete se zákonem o DPH seznámeni prostřednictvím řešení konkrétních praktických příkladů. Půjde o příklady jak tuzemských obchodních vztahů, tak i vztahů k EU a třetím zemím.
Budete také seznámeni s aktuálním stavem novelizace týkající se promíjení sankcí v souvislosti s KH. Návrh novely prodlužuje lhůta pro reakci plátce na výzvu správce daně k odstranění pochybností týkajících se podaného kontrolního hlášení z pěti kalendářních dnů na pět pracovních dnů. Dále se navrhuje doplnit ustanovení týkající se problematiky kontrolního hlášení o ustanovení umožňující zmírnění pokut za nepodání kontrolního hlášení, které vznikají ze zákona a které mají pevně stanovenou výši. V případě pokuty podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, tj. pokuta v pevné výši 1 000 Kč, se navrhuje využít institut vyloučení jejího vzniku, pokud dojde k naplnění zákonem předvídané podmínky. Touto podmínkou je skutečnost, že k prodlení při podání kontrolního hlášení došlo v daném kalendářním roce poprvé. Diskuse, dotazy. Aktuality k datu konání semináře.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě