VLASTNICTVÍ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR - AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY, APLIKACE ZÁKONA O REGISTRU SMLUV OD 1. 7. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Občanský zákoník významně zasáhl i do právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Jedním z důsledků je existence jednotek dvojího typu. Ke změnám došlo i ve vztahu ke společenstvím vlastníků jednotek.
Cílem semináře je seznámit posluchače se zásadními změnami v úpravě vlastnictví bytů - bytového spoluvlastnictví a nabídnout řešení některých praktických problémů, které nová úprava přinesla.
Obsah semináře: Vztah předchozí a současné právní úpravy. Dvojí vlastnické poměry. Postavení SVJ vzniklých podle předchozí právní úpravy. Aktuální povinnost přizpůsobení stanov nové právní úpravě. Vznik vlastnictví bytů po 1. 1. 2014 (bytové spoluvlastnictví). Nové pojetí jednotky a společných částí. Spoluvlastnické podíly. Povinné platby vlastníků jednotek. Přechod dluhů při převodu jednotky. Ochrana nájemce bytu při prvním převodu jednotky. Způsoby vzniku SVJ po 1. 1. 2014. Vnitřní poměry SVJ. Změna prohlášení vlastníka. Odstranění vad prohlášení vlastníka. Zrušení bytového spoluvlastnictví. Probrána bude aktuální novelizace zákona o obcích a aplikace zákona o registru smluv, který nabývá účinnosti již dnem 1. 7. 2016. Diskuse, dotazy.
Seminář je určen všem, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Vhodné rovněž pro pracovníky obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou podnikatelskou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Občanský zákoník významně zasáhl i do právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Jedním z důsledků je existence jednotek dvojího typu. Ke změnám došlo i ve vztahu ke společenstvím vlastníků jednotek.
Cílem semináře je seznámit posluchače se zásadními změnami v úpravě vlastnictví bytů - bytového spoluvlastnictví a nabídnout řešení některých praktických problémů, které nová úprava přinesla.
Obsah semináře: Vztah předchozí a současné právní úpravy. Dvojí vlastnické poměry. Postavení SVJ vzniklých podle předchozí právní úpravy. Aktuální povinnost přizpůsobení stanov nové právní úpravě. Vznik vlastnictví bytů po 1. 1. 2014 (bytové spoluvlastnictví). Nové pojetí jednotky a společných částí. Spoluvlastnické podíly. Povinné platby vlastníků jednotek. Přechod dluhů při převodu jednotky. Ochrana nájemce bytu při prvním převodu jednotky. Způsoby vzniku SVJ po 1. 1. 2014. Vnitřní poměry SVJ. Změna prohlášení vlastníka. Odstranění vad prohlášení vlastníka. Zrušení bytového spoluvlastnictví. Probrána bude aktuální novelizace zákona o obcích a aplikace zákona o registru smluv, který nabývá účinnosti již dnem 1. 7. 2016. Diskuse, dotazy.
Seminář je určen všem, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Vhodné rovněž pro pracovníky obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou podnikatelskou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě