DOVOLENÁ, PŘEKÁŽKY V PRÁCI A PRACOVNÍ DOBA V ROCE 2016, VYBRANÉ PROBLÉMY Z VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY A ODMĚŇOVÁNÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Přehled právní úpravy dovolené a překážek v práci. Dovolená – druhy dovolené, výměra dovolené, dovolená za kalendářní rok, poměrná část dovolené, dodatková dovolená, dovolená za odpracované dny, doba posuzovaná jako výkon práce pro účely dovolené (co ano, co ne), krácení dovolené, dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, pravidla pro čerpání dovolené, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, určení doby čerpání dovolené, stanovení termínu dovolené, čerpání dovolené po mateřské dovolené (různé přístupy). Náhrada mzdy (platu) za dovolenou. Kdy lze dovolenou proplatit. Nevyčerpaná dovolená – převody dovolené, kdy přechází právo určení i na zaměstnance. Může dovolená propadnout? Průměrný výdělek, jak se počítá. Pravděpodobný výdělek. Možné postihy ze strany kontrolního orgánu. Překážky v práci – na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele, pracovní volno a náhrada s ním spojená, podmínky pro poskytnutí. Mateřská dovolená, rodičovská dovolená – právo zaměstnance, délka, povinnosti zaměstnavatele, výkon práce při mateřské nebo rodičovské dovolené a při pobírání rodičovského příspěvku, návrat do práce po skončení mateřské a rodičovské dovolené. Vybrané problémy z praxe pracovní doba (délka, rozvržení, rozdíly mezi jednotlivými pracovními režimy, evidence; práce přesčas, atd.), vazba na odměňování (jednotlivé příplatky), dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich využití, problémové otázky odměňování ve mzdové i platové sféře, atd. Aktuální otázky z praxe. Poslední přijaté a připravované legislativní změny. Diskuze.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Přehled právní úpravy dovolené a překážek v práci. Dovolená – druhy dovolené, výměra dovolené, dovolená za kalendářní rok, poměrná část dovolené, dodatková dovolená, dovolená za odpracované dny, doba posuzovaná jako výkon práce pro účely dovolené (co ano, co ne), krácení dovolené, dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, pravidla pro čerpání dovolené, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, určení doby čerpání dovolené, stanovení termínu dovolené, čerpání dovolené po mateřské dovolené (různé přístupy). Náhrada mzdy (platu) za dovolenou. Kdy lze dovolenou proplatit. Nevyčerpaná dovolená – převody dovolené, kdy přechází právo určení i na zaměstnance. Může dovolená propadnout? Průměrný výdělek, jak se počítá. Pravděpodobný výdělek. Možné postihy ze strany kontrolního orgánu. Překážky v práci – na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele, pracovní volno a náhrada s ním spojená, podmínky pro poskytnutí. Mateřská dovolená, rodičovská dovolená – právo zaměstnance, délka, povinnosti zaměstnavatele, výkon práce při mateřské nebo rodičovské dovolené a při pobírání rodičovského příspěvku, návrat do práce po skončení mateřské a rodičovské dovolené. Vybrané problémy z praxe pracovní doba (délka, rozvržení, rozdíly mezi jednotlivými pracovními režimy, evidence; práce přesčas, atd.), vazba na odměňování (jednotlivé příplatky), dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich využití, problémové otázky odměňování ve mzdové i platové sféře, atd. Aktuální otázky z praxe. Poslední přijaté a připravované legislativní změny. Diskuze.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě