ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ, POSKYTOVÁNÍ BENEFITŮ, VÝPOČET ZÁLOHY NA DAŇ, VÝPOČET DANĚ, OPRAVY NESPRÁVNĚ VYPOČTENÉ ZÁLOHY NEBO DANĚ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Příjmy ze závislé činnosti, příjmy podléhající dani, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené. Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění, příspěvky na dopravu, na stravování, na nealkoholické nápoje, na ubytování, poskytování příspěvku na pobyt dítěte v předškolním zařízení, poskytování další dovolené, příspěvků na rekreaci, vzdělávání, příspěvků ve formě náhrad v případě pracovní neschopnosti nebo ve formě odměn pokud pracovník není v daném období v pracovní neschopnosti. Poskytování nepeněžního plnění ve formě možnosti využití vzdělávacího, rekreačního, zdravotnického zařízení, nepeněžního plnění ve formě použití zařízení péče o děti, včetně mateřské školy podle školského zákona, poskytování nepeněžního plnění ve formě přechodného ubytování, poskytování dopravy z místa bydliště do zaměstnání a zpět. Peněžní příjmy, naturální mzda, ocenění nepeněžních příjmů, výpočet základu daně, zálohy na daň. Zdaňování příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, kdy se sráží daň vybíraná zvláštní sazbou, kdy se sráží záloha na daň, podpis prohlášení k dani, postup při zdanění příjmů plynoucích zaměstnanci současně na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce od jednoho zaměstnavatele. Opravy nesprávně vypočtené zálohy na daň nebo daně vybírané zvláštní sazbou. Kdy provádí opravu zaměstnavatel, kdy vzniká zaměstnanci povinnost doplatit dlužné částky na dani v podaném daňovém přiznání. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti plynoucích poplatníkům daňovým nerezidentům za práci v ČR.
Informace o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2016, informace o platných tiskopisech pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Příjmy ze závislé činnosti, příjmy podléhající dani, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené. Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění, příspěvky na dopravu, na stravování, na nealkoholické nápoje, na ubytování, poskytování příspěvku na pobyt dítěte v předškolním zařízení, poskytování další dovolené, příspěvků na rekreaci, vzdělávání, příspěvků ve formě náhrad v případě pracovní neschopnosti nebo ve formě odměn pokud pracovník není v daném období v pracovní neschopnosti. Poskytování nepeněžního plnění ve formě možnosti využití vzdělávacího, rekreačního, zdravotnického zařízení, nepeněžního plnění ve formě použití zařízení péče o děti, včetně mateřské školy podle školského zákona, poskytování nepeněžního plnění ve formě přechodného ubytování, poskytování dopravy z místa bydliště do zaměstnání a zpět. Peněžní příjmy, naturální mzda, ocenění nepeněžních příjmů, výpočet základu daně, zálohy na daň. Zdaňování příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, kdy se sráží daň vybíraná zvláštní sazbou, kdy se sráží záloha na daň, podpis prohlášení k dani, postup při zdanění příjmů plynoucích zaměstnanci současně na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce od jednoho zaměstnavatele. Opravy nesprávně vypočtené zálohy na daň nebo daně vybírané zvláštní sazbou. Kdy provádí opravu zaměstnavatel, kdy vzniká zaměstnanci povinnost doplatit dlužné částky na dani v podaném daňovém přiznání. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti plynoucích poplatníkům daňovým nerezidentům za práci v ČR.
Informace o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2016, informace o platných tiskopisech pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě