VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ÚČETNÍM OBDOBÍ 2016 OD A DO Z

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb. – vedení účetnictví, účetní knihy, účetní závěrka, oceňování, účetní metody včetně odpisování dlouhodobého majetku, inventarizace. Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 369/2015 Sb. – obsahové vymezení položek účetní závěrky, uspořádání položek účetní závěrky, účetní metody, směrná účtová osnova, postupy účtování vyplývající z ustanovení vyhlášky. Ustanovení vyhlášky č. 383/2002 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění vyhlášky č. 370/2015 Sb. pozdějších předpisů. Ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb. Ustanovení vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky platné dnem 1. ledna 2016 

  • č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech,

č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih,
č. 703 – Transfery,
č. 704 – Fondy účetní jednotky,
č. 705 – Rezervy,

č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek,
č. 707 – Zásoby,
č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku,
č. 709 – Vlastní zdroje,
č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.
Příklady postupů účtování. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb. – vedení účetnictví, účetní knihy, účetní závěrka, oceňování, účetní metody včetně odpisování dlouhodobého majetku, inventarizace. Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 369/2015 Sb. – obsahové vymezení položek účetní závěrky, uspořádání položek účetní závěrky, účetní metody, směrná účtová osnova, postupy účtování vyplývající z ustanovení vyhlášky. Ustanovení vyhlášky č. 383/2002 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění vyhlášky č. 370/2015 Sb. pozdějších předpisů. Ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb. Ustanovení vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky platné dnem 1. ledna 2016 

  • č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech,

č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih,
č. 703 – Transfery,
č. 704 – Fondy účetní jednotky,
č. 705 – Rezervy,

č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek,
č. 707 – Zásoby,
č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku,
č. 709 – Vlastní zdroje,
č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.
Příklady postupů účtování. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě