DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK OD A DO Z V ÚČETNÍ PRAXI VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK V ÚČETNÍM OBDOBÍ 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je určen účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení související s dlouhodobým majetkem – významnost informace, klasifikace majetku, oceňování majetku – pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady, 1 Kč, reálná hodnota, odpisování majetku, inventarizace majetku. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 369/2015 Sb. – úpravy ustanovení související s dlouhodobým majetkem k 1. 1. 2016, obsahové vymezení položek rozvahy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pořízení majetku, nedokončený majetek, uvedení do užívání, syntetické, analytické, podrozvahové účty. Účetní metody. Oceňování dlouhodobého majetku – náklady s pořízením související, transfery, náklady, které nesouvisí s pořízením majetku – oprava, údržba, technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce, prodej, bezúplatný převod, darování. Odpisování majetku – účetní odpisy, vyřazení, likvidace majetku. Opravné položky. Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků – ustanovení týkající se dlouhodobého majetku, základní pojmy, inventarizační činnosti, inventarizační komise, plán inventur, fyzická, dokladová inventura, inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis, inventarizační identifikátor, inventarizace vybraného majetku. Vyhláška č. 220/2013 Sb. České účetní standardy č. 701 až 710 – vybrané postupy účtování platné pro účetní období 2015 související s dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem. Příklady postupů účtování. Dotazy, diskuse.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení související s dlouhodobým majetkem – významnost informace, klasifikace majetku, oceňování majetku – pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady, 1 Kč, reálná hodnota, odpisování majetku, inventarizace majetku. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 369/2015 Sb. – úpravy ustanovení související s dlouhodobým majetkem k 1. 1. 2016, obsahové vymezení položek rozvahy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pořízení majetku, nedokončený majetek, uvedení do užívání, syntetické, analytické, podrozvahové účty. Účetní metody. Oceňování dlouhodobého majetku – náklady s pořízením související, transfery, náklady, které nesouvisí s pořízením majetku – oprava, údržba, technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce, prodej, bezúplatný převod, darování. Odpisování majetku – účetní odpisy, vyřazení, likvidace majetku. Opravné položky. Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků – ustanovení týkající se dlouhodobého majetku, základní pojmy, inventarizační činnosti, inventarizační komise, plán inventur, fyzická, dokladová inventura, inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis, inventarizační identifikátor, inventarizace vybraného majetku. Vyhláška č. 220/2013 Sb. České účetní standardy č. 701 až 710 – vybrané postupy účtování platné pro účetní období 2015 související s dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem. Příklady postupů účtování. Dotazy, diskuse.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě