BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ - PRÁVNÍ ÚPRAVA, NOVÉ POZNATKY TEORIE I PRAXE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Právní úprava bytového spoluvlastnictví – právní předpisy. Přechodná ustanovení k úpravě bytového spoluvlastnictví. Bytové spoluvlastnictví a jeho obsah. Jednotka a její pojetí v rámci bytového spoluvlastnictví, porovnání s původní úpravou obsaženou v zákoně č. 72/1994 Sb., rozdíly a dopady na použití některých ustanovení o.z. a ObčZ. Pojetí společných částí jednotky v kodexu a prováděcím předpise, dispozitivnost a kogentnost právní úpravy. Práva k pozemkům. Podíl na společných částech domu podle úpravy ZOVB a úpravy v o.z. Prováděcí právní předpis č. 366/2013 Sb., stanovující způsob výpočtu podlahové plochy jednotky, podrobnosti o správě společných částí a vymezení společných částí. Prohlášení vlastníka a jeho náležitosti, vznik společenství v souvislosti s prohlášením o rozdělení nemovité věci na jednotky. Změny a opravy prohlášení vlastníka. Smlouva o výstavbě. Smlouva o převodu jednotky, její náležitosti, ochrana nájemce. Správa domu věcně a institucionálně – bez založení SVJ, institut správce a jeho kompetence. Správa domu se založením SVJ a bez jeho vzniku. Vznik společenství vlastníků – proces vzniku SVJ, zásadní změny týkající se vzniku společenství v kodexu. Správa domu v případě vzniku SVJ, kompetence SVJ, správa společných částí domu podle kodexu a prováděcího právního předpisu. Forma notářského zápisu při zakládání SVJ a při změnách stanov. Orgány společenství. Shromáždění, jeho působnost, svolávání a rozhodování. Stanovy společenství vlastníků jednotek a jejich náležitosti. Pravidla pro správu domu, pravidla pro přispívání na správu, pravidla pro užívání společných částí domu. Služby spojené s bydlením. Statutární orgány SVJ, jejich kompetence, způsob jejich jednání a rozhodování, další volitelné orgány, zastupování vlastníků jednotek na jednání shromáždění a při spoluvlastnictví jednotky. Práva a povinnosti vlastníků jednotek. Zánik společenství a zánik bytového spoluvlastnictví. Informace o novele ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví. Diskuze, zodpovězení dotazů.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Právní úprava bytového spoluvlastnictví – právní předpisy. Přechodná ustanovení k úpravě bytového spoluvlastnictví. Bytové spoluvlastnictví a jeho obsah. Jednotka a její pojetí v rámci bytového spoluvlastnictví, porovnání s původní úpravou obsaženou v zákoně č. 72/1994 Sb., rozdíly a dopady na použití některých ustanovení o.z. a ObčZ. Pojetí společných částí jednotky v kodexu a prováděcím předpise, dispozitivnost a kogentnost právní úpravy. Práva k pozemkům. Podíl na společných částech domu podle úpravy ZOVB a úpravy v o.z. Prováděcí právní předpis č. 366/2013 Sb., stanovující způsob výpočtu podlahové plochy jednotky, podrobnosti o správě společných částí a vymezení společných částí. Prohlášení vlastníka a jeho náležitosti, vznik společenství v souvislosti s prohlášením o rozdělení nemovité věci na jednotky. Změny a opravy prohlášení vlastníka. Smlouva o výstavbě. Smlouva o převodu jednotky, její náležitosti, ochrana nájemce. Správa domu věcně a institucionálně – bez založení SVJ, institut správce a jeho kompetence. Správa domu se založením SVJ a bez jeho vzniku. Vznik společenství vlastníků – proces vzniku SVJ, zásadní změny týkající se vzniku společenství v kodexu. Správa domu v případě vzniku SVJ, kompetence SVJ, správa společných částí domu podle kodexu a prováděcího právního předpisu. Forma notářského zápisu při zakládání SVJ a při změnách stanov. Orgány společenství. Shromáždění, jeho působnost, svolávání a rozhodování. Stanovy společenství vlastníků jednotek a jejich náležitosti. Pravidla pro správu domu, pravidla pro přispívání na správu, pravidla pro užívání společných částí domu. Služby spojené s bydlením. Statutární orgány SVJ, jejich kompetence, způsob jejich jednání a rozhodování, další volitelné orgány, zastupování vlastníků jednotek na jednání shromáždění a při spoluvlastnictví jednotky. Práva a povinnosti vlastníků jednotek. Zánik společenství a zánik bytového spoluvlastnictví. Informace o novele ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví. Diskuze, zodpovězení dotazů.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě