NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY ZAMĚSTNAVATELŮ NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY (ŠKODY) - NOVELA! JAK NA „VÝTKY“, NADBYTEČNOST ZAMĚSTNANCE ČI PORUŠOVÁNÍ „PRACOVNÍ KÁZNĚ“ – ANEB VÝPOVĚDNÍ DŮVODY KOMPLEXNĚ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámení účastníků s aktuální právní úpravou náhrady škody ze strany zaměstnance a zaměstnavatele. Po absolvování školení získá účastník komplexní znalosti související s odpovědností zaměstnance a zaměstnavatele za škodu tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám.
Další část semináře bude věnována aktuální problematice skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele – důraz bude kladen na správné udělování „výtek“ při porušování tzv. pracovní kázně, organizační změny a nadbytečnost zaměstnance, neuspokojivé pracovní výsledky, zdravotní stav a s tím vším související postup zaměstnavatele při skončení pracovního poměru. Teorie bude doplněna o mnoho příkladů z praxe a soudní judikaturu.
Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele.
Náročnost: začátečníci i pokročilí.
První část:
Obecná prevenční povinnost zaměstnance a zaměstnavatele. Obecná odpovědnost zaměstnance k náhradě škody. Dohoda „o hmotné odpovědnosti“ – tipy pro praxi, výhody a nevýhody. Ztráta svěřených věcí – dohoda vs. potvrzení – kdy lze použít, nejčastější chyby v praxi. Rozsah a způsob náhrady škody zaměstnancem, limitace náhrady škody. Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody. Rozsah a způsob náhrady škody zaměstnavatelem. Odložené věci – místa k tomu určená, věci, které se obvykle „nosí“ do práce. Pracovní úrazy a nemoci z povolání – přehled druhů náhrad. Úmrtí zaměstnance – přehled druhů náhrad.
Druhá část:
Způsoby skončení pracovního poměru. Výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele. Organizační důvody jakožto důvody pro výpověď, nadbytečnost zaměstnance. Zdravotní důvody – vázanost lékařským posudkem. Výtky, neuspokojivé pracovní výsledky, porušování „pracovní kázně“ – komplexní průvodce. Odstupné – kdy náleží a kdy nikoli?

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámení účastníků s aktuální právní úpravou náhrady škody ze strany zaměstnance a zaměstnavatele. Po absolvování školení získá účastník komplexní znalosti související s odpovědností zaměstnance a zaměstnavatele za škodu tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám.
Další část semináře bude věnována aktuální problematice skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele – důraz bude kladen na správné udělování „výtek“ při porušování tzv. pracovní kázně, organizační změny a nadbytečnost zaměstnance, neuspokojivé pracovní výsledky, zdravotní stav a s tím vším související postup zaměstnavatele při skončení pracovního poměru. Teorie bude doplněna o mnoho příkladů z praxe a soudní judikaturu.
Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele.
Náročnost: začátečníci i pokročilí.
První část:
Obecná prevenční povinnost zaměstnance a zaměstnavatele. Obecná odpovědnost zaměstnance k náhradě škody. Dohoda „o hmotné odpovědnosti“ – tipy pro praxi, výhody a nevýhody. Ztráta svěřených věcí – dohoda vs. potvrzení – kdy lze použít, nejčastější chyby v praxi. Rozsah a způsob náhrady škody zaměstnancem, limitace náhrady škody. Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody. Rozsah a způsob náhrady škody zaměstnavatelem. Odložené věci – místa k tomu určená, věci, které se obvykle „nosí“ do práce. Pracovní úrazy a nemoci z povolání – přehled druhů náhrad. Úmrtí zaměstnance – přehled druhů náhrad.
Druhá část:
Způsoby skončení pracovního poměru. Výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele. Organizační důvody jakožto důvody pro výpověď, nadbytečnost zaměstnance. Zdravotní důvody – vázanost lékařským posudkem. Výtky, neuspokojivé pracovní výsledky, porušování „pracovní kázně“ – komplexní průvodce. Odstupné – kdy náleží a kdy nikoli?

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě