LETNÍ ŠKOLA ZÁKONÍKU PRÁCE NEJEN PRO PERSONALISTY - 3denní

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat a bez kterých se neobejde žádný zaměstnanec HR. Letní škola je zaměřena na zaškolení začínajících personalistů, zaměstnanců HR, právníků, ale také všech, které problematika pracovního práva zajímá. Po absolvování letní školy získá účastník znalosti související nejen s nejčastěji používanými ustanoveními zákoníku práce, ale i znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, obsahovou náležitostí pracovní smlouvy, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám. Tím, že se jedná o komplexní proškolení zákoníku práce od základů až po složitější problematiku, včetně tipů pro praxi, je letní škola určena pro úplné začátečníky ale i pokročilé, kteří se zákoníkem práce pracují v praxi. Letní škola bude doplněna o praktické ukázky a příklady z praxe.
Seminář je určen pro zaměstnance i zaměstnavatele.
Náročnost: začátečníci i pokročilí.
Obsah:
Zaměstnanec a zaměstnavatel, závislá práce – jak se vyhnout nelegálnímu zaměstnávání a s tím spojeným sankcím ze strany inspektorátu práce. Podmínky, za kterých může fyzická osoba uzavřít pracovní smlouvu. Jak je to s věkem „brigádníků“? Základní pojmy zákoníku práce.
Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců a jak tyto zaměstnance vybrat? Na co se můžete ptát při pracovním pohovoru a na co nikoli? Trestněprávní bezúhonnost jako často vyžadovaný údaj zaměstnavatelů.
Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi. Jelikož se zaměstnavatelé i zaměstnanci často nevědomky vzdávají svých práv přímo v pracovní smlouvě, bude během školení rozebrána pracovní smlouva, ukážeme si nejčastější chyby v pracovních smlouvách a to, jak se jim vyvarovat. Praxe – komplexní rozbor pracovní smlouvy.
Pracovní náplň – vymezení pojmu a jeho důležitost v pracovním poměru. Jaké má výhody a nevýhody? Jak je to v praxi?
Místo výkonu práce – možnosti sjednání rozsahu místa výkonu práce. Lze sjednat jako ČR či „sídlo“ ? Vazba místa sjednaného místa výkonu práce na cestovní náhrady.
Den nástupu do práce – okamžik vzniku pracovního poměru a možnosti postupu zaměstnavatele v případě, pokud zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den do práce. Lze odstoupit od pracovní smlouvy, pokud zaměstnanec do zaměstnání nenastoupí a jak je to s víkendy či onemocněním zaměstnance?
Zkušební doba komplexně – k čemu slouží a jak ji správně sjednat? Prodlužování zkušební doby v případě dovolené a nemoci.
Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou – výhody a nevýhody pro zaměstnance a zaměstnavatele. Nejčastější chyby v praxi a jak jim předejít. Zákonné výjimky – kdo na ně má nárok? Zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené – jak správně sjednávat?
Změny pracovního poměru – je možná změna zaměstnance a zaměstnavatele? Kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci?
Změna pracovní smlouvy – změna v osobách a v obsahu pracovní smlouvy, dodatky či dohody o změně pracovní smlouvy.
Pracovní cesta a s ní spojené nejasnosti – překrývání s pracovní dobou, výkon práce při pracovní cestě, její odmítnutí a s tím spojené následky. Pracovní cesty „chráněných“ zaměstnanců.
Skončení pracovního poměru obecně z pohledu teorie i praxe, zajímavá soudní rozhodnutí. Upozornění na nejčastější chyby zaměstnanců i zaměstnavatelů, které vedou k mnohaletým soudním sporům a rady, jak jim předcházet.
Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru – výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení ve zkušební době, dohoda. Praktické příklady z praxe v souvislosti se skončením pracovního poměru – kdy je zaměstnanec „nadbytečný“, přijetí a účinnost organizační změny, „výtky“ zaměstnancům atd. Jak je to s alkoholem na pracovišti a jak na krádeže?
Kterým zaměstnancům náleží odstupné a kdy je zaměstnanec povinen jej vrátit?
Pracovní doba a doba odpočinku – základní informace o typech rozvržení, pružná pracovní doba, přestávky v práci, doba odpočinku atd. Mimo jiné budou vysvětleny rozdíly mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou, povinnost zaměstnavatele umožnit práci na „zkrácený úvazek“ některým zaměstnancům
Komu a v jaké délce náleží přestávky v práci, vysvětlení, které přestávky se započítávají a které se nezapočítávají do pracovní doby. Dále se zaměříme na základní přehled dob odpočinku – kdy lze práci nařídit?
Práci přesčas – co to vlastně je? Jaké jsou podmínky? A jaké limity? Tipy, jak se vyhnout sankcím ze strany inspektorátu práce.
Pracovní pohotovost – kde ji lze držet, možnosti tzv. ,,pohotovosti na telefonu“. Krátí se doba odpočinku? Jaký je postup v případě konání práce během pracovní pohotovosti?
Evidence pracovní doby – co je třeba evidovat? Upozorníme na nejčastější sankce od inspekce práce v souvislosti s pracovní dobou a možnosti obrany proti těmto sankcím.
Základní přehled odměňování za práci. Komu náleží mzda a komu plat? Rozdíly mezi sjednáním a určením mzdy. Výhody a nevýhody sjednání mzdy v pracovní smlouvě. Možné způsoby odměňování, rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou. Příplatky.
Překážky v práci – Kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno a co mu za to náleží? Kdy jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a jaké jsou v tomto případě nároky zaměstnanců? Přehled nejčastějších překážek v práci a nároky z nich plynoucí.
Dovolená z pohledu teorie a praxe. Základní přehled typů dovolené, jejich výměra, nařízení a možnost převedení či jejího proplacení.
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy (škody) – Možnosti postupu zaměstnavatele v případě vzniku škody způsobené zaměstnancem. Jaké jsou jeho nároky a možné způsoby náhrady škody? Dohoda o srážkách ze mzdy. Rozebrána bude tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů z pohledu teorie i s praktickými příklady. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci.
Úvod do přechodu práv a povinností – mění se zaměstnavatel? Jaká jsou práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů?
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti – komplexně. Zákonné požadavky pro jejich uzavření, vč. odměny, další náležitosti, možnosti ukončení atd.
Další instituty pracovního práva – Doručování, vnitřní předpis, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat a bez kterých se neobejde žádný zaměstnanec HR. Letní škola je zaměřena na zaškolení začínajících personalistů, zaměstnanců HR, právníků, ale také všech, které problematika pracovního práva zajímá. Po absolvování letní školy získá účastník znalosti související nejen s nejčastěji používanými ustanoveními zákoníku práce, ale i znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, obsahovou náležitostí pracovní smlouvy, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám. Tím, že se jedná o komplexní proškolení zákoníku práce od základů až po složitější problematiku, včetně tipů pro praxi, je letní škola určena pro úplné začátečníky ale i pokročilé, kteří se zákoníkem práce pracují v praxi. Letní škola bude doplněna o praktické ukázky a příklady z praxe.
Seminář je určen pro zaměstnance i zaměstnavatele.
Náročnost: začátečníci i pokročilí.
Obsah:
Zaměstnanec a zaměstnavatel, závislá práce – jak se vyhnout nelegálnímu zaměstnávání a s tím spojeným sankcím ze strany inspektorátu práce. Podmínky, za kterých může fyzická osoba uzavřít pracovní smlouvu. Jak je to s věkem „brigádníků“? Základní pojmy zákoníku práce.
Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců a jak tyto zaměstnance vybrat? Na co se můžete ptát při pracovním pohovoru a na co nikoli? Trestněprávní bezúhonnost jako často vyžadovaný údaj zaměstnavatelů.
Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi. Jelikož se zaměstnavatelé i zaměstnanci často nevědomky vzdávají svých práv přímo v pracovní smlouvě, bude během školení rozebrána pracovní smlouva, ukážeme si nejčastější chyby v pracovních smlouvách a to, jak se jim vyvarovat. Praxe – komplexní rozbor pracovní smlouvy.
Pracovní náplň – vymezení pojmu a jeho důležitost v pracovním poměru. Jaké má výhody a nevýhody? Jak je to v praxi?
Místo výkonu práce – možnosti sjednání rozsahu místa výkonu práce. Lze sjednat jako ČR či „sídlo“ ? Vazba místa sjednaného místa výkonu práce na cestovní náhrady.
Den nástupu do práce – okamžik vzniku pracovního poměru a možnosti postupu zaměstnavatele v případě, pokud zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den do práce. Lze odstoupit od pracovní smlouvy, pokud zaměstnanec do zaměstnání nenastoupí a jak je to s víkendy či onemocněním zaměstnance?
Zkušební doba komplexně – k čemu slouží a jak ji správně sjednat? Prodlužování zkušební doby v případě dovolené a nemoci.
Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou – výhody a nevýhody pro zaměstnance a zaměstnavatele. Nejčastější chyby v praxi a jak jim předejít. Zákonné výjimky – kdo na ně má nárok? Zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené – jak správně sjednávat?
Změny pracovního poměru – je možná změna zaměstnance a zaměstnavatele? Kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci?
Změna pracovní smlouvy – změna v osobách a v obsahu pracovní smlouvy, dodatky či dohody o změně pracovní smlouvy.
Pracovní cesta a s ní spojené nejasnosti – překrývání s pracovní dobou, výkon práce při pracovní cestě, její odmítnutí a s tím spojené následky. Pracovní cesty „chráněných“ zaměstnanců.
Skončení pracovního poměru obecně z pohledu teorie i praxe, zajímavá soudní rozhodnutí. Upozornění na nejčastější chyby zaměstnanců i zaměstnavatelů, které vedou k mnohaletým soudním sporům a rady, jak jim předcházet.
Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru – výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení ve zkušební době, dohoda. Praktické příklady z praxe v souvislosti se skončením pracovního poměru – kdy je zaměstnanec „nadbytečný“, přijetí a účinnost organizační změny, „výtky“ zaměstnancům atd. Jak je to s alkoholem na pracovišti a jak na krádeže?
Kterým zaměstnancům náleží odstupné a kdy je zaměstnanec povinen jej vrátit?
Pracovní doba a doba odpočinku – základní informace o typech rozvržení, pružná pracovní doba, přestávky v práci, doba odpočinku atd. Mimo jiné budou vysvětleny rozdíly mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou, povinnost zaměstnavatele umožnit práci na „zkrácený úvazek“ některým zaměstnancům
Komu a v jaké délce náleží přestávky v práci, vysvětlení, které přestávky se započítávají a které se nezapočítávají do pracovní doby. Dále se zaměříme na základní přehled dob odpočinku – kdy lze práci nařídit?
Práci přesčas – co to vlastně je? Jaké jsou podmínky? A jaké limity? Tipy, jak se vyhnout sankcím ze strany inspektorátu práce.
Pracovní pohotovost – kde ji lze držet, možnosti tzv. ,,pohotovosti na telefonu“. Krátí se doba odpočinku? Jaký je postup v případě konání práce během pracovní pohotovosti?
Evidence pracovní doby – co je třeba evidovat? Upozorníme na nejčastější sankce od inspekce práce v souvislosti s pracovní dobou a možnosti obrany proti těmto sankcím.
Základní přehled odměňování za práci. Komu náleží mzda a komu plat? Rozdíly mezi sjednáním a určením mzdy. Výhody a nevýhody sjednání mzdy v pracovní smlouvě. Možné způsoby odměňování, rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou. Příplatky.
Překážky v práci – Kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno a co mu za to náleží? Kdy jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a jaké jsou v tomto případě nároky zaměstnanců? Přehled nejčastějších překážek v práci a nároky z nich plynoucí.
Dovolená z pohledu teorie a praxe. Základní přehled typů dovolené, jejich výměra, nařízení a možnost převedení či jejího proplacení.
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy (škody) – Možnosti postupu zaměstnavatele v případě vzniku škody způsobené zaměstnancem. Jaké jsou jeho nároky a možné způsoby náhrady škody? Dohoda o srážkách ze mzdy. Rozebrána bude tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů z pohledu teorie i s praktickými příklady. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci.
Úvod do přechodu práv a povinností – mění se zaměstnavatel? Jaká jsou práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů?
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti – komplexně. Zákonné požadavky pro jejich uzavření, vč. odměny, další náležitosti, možnosti ukončení atd.
Další instituty pracovního práva – Doručování, vnitřní předpis, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě