NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ AKTUÁLNĚ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Nemocenské pojištění a pojistné
Povinnosti zaměstnavatelů – účast na nemocenském pojištění zaměstnanců v příkladech, vyplňování a předkládání tiskopisů, e-Podání. Pojištění v EU – zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do ciziny – příslušnost k právním předpisům, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, tiskopisy. Dávky nemocenského pojištění – podmínky nároku na dávky, výše dávek, stanovení rozhodného období v příkladech, Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení – změny v sazbě pojistného a v započitatelnosti příjmů do vyměřovacího základu, splatnost pojistného, postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu. Výklad některých ustanovení zákona o nemocenském pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení.

Důchodové pojištění
Zákon o důchodovém pojištění. Výpočet důchodu, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a jejich hodnocení. Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění. Evidenční listy důchodového pojištění. Podklady pro sepisování žádostí o důchod. Ohlašovací povinnost. Aktuality k datu konání semináře. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Nemocenské pojištění a pojistné
Povinnosti zaměstnavatelů – účast na nemocenském pojištění zaměstnanců v příkladech, vyplňování a předkládání tiskopisů, e-Podání. Pojištění v EU – zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do ciziny – příslušnost k právním předpisům, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, tiskopisy. Dávky nemocenského pojištění – podmínky nároku na dávky, výše dávek, stanovení rozhodného období v příkladech, Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení – změny v sazbě pojistného a v započitatelnosti příjmů do vyměřovacího základu, splatnost pojistného, postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu. Výklad některých ustanovení zákona o nemocenském pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení.

Důchodové pojištění
Zákon o důchodovém pojištění. Výpočet důchodu, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a jejich hodnocení. Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění. Evidenční listy důchodového pojištění. Podklady pro sepisování žádostí o důchod. Ohlašovací povinnost. Aktuality k datu konání semináře. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě