NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je v prvé řadě ve stručnosti rekapitulovat základní povinnosti ÚSC (obcí, krajů, Hl. m. Prahy) týkající se hospodaření a nakládání s majetkem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, popř. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Důraz přitom bude kladen na praktické příklady, výkladové obtíže, nejčastější pochybení a stávající soudní judikaturu. Výklad bude veden také s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku a plánované novele zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze. Absolvent kurzu by měl být schopen aplikovat v praxi příslušný zákon při nakládání s majetkem tak, aby majetkoprávní smlouvy nebyly z důvodu porušení zákona neplatné.
Osnova přednášky: Povaha obecního majetku. Zákonná omezení při nakládání s majetkem ÚSC. Povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře. Povinnost odůvodnit odchylku od obvyklé ceny. Výběr z více nabídek. Postup orgánů ÚSC při nakládání s majetkem. Záměr (právní povaha, náležitosti, oprávněný orgán, místo a doba zveřejnění, následky nezveřejnění). Rozhodnutí orgánů ÚSC o majetkoprávní dispozici (pravomoci rady a zastupitelstva). Právní jednání za ÚSC (jednání za ÚSC, zastupování ÚSC dle plné moci). Kontrola (výbory zastupitelstva, stát). Následky porušení povinností při nakládání s majetkem ÚSC. Neplatnost právního jednání ÚSC. Právo domáhat se soudního určení neplatnosti právního jednání ÚSC. Právní odpovědnost zastupitelů a zaměstnanců ÚSC. Kontrolní mechanismy nakládání s majetkem ÚSC. Nakládání s majetkem obcí a NOZ. Právo stavby, pacht, výprosa, služebnosti. Přechodná ustanovení.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je v prvé řadě ve stručnosti rekapitulovat základní povinnosti ÚSC (obcí, krajů, Hl. m. Prahy) týkající se hospodaření a nakládání s majetkem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, popř. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Důraz přitom bude kladen na praktické příklady, výkladové obtíže, nejčastější pochybení a stávající soudní judikaturu. Výklad bude veden také s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku a plánované novele zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze. Absolvent kurzu by měl být schopen aplikovat v praxi příslušný zákon při nakládání s majetkem tak, aby majetkoprávní smlouvy nebyly z důvodu porušení zákona neplatné.
Osnova přednášky: Povaha obecního majetku. Zákonná omezení při nakládání s majetkem ÚSC. Povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře. Povinnost odůvodnit odchylku od obvyklé ceny. Výběr z více nabídek. Postup orgánů ÚSC při nakládání s majetkem. Záměr (právní povaha, náležitosti, oprávněný orgán, místo a doba zveřejnění, následky nezveřejnění). Rozhodnutí orgánů ÚSC o majetkoprávní dispozici (pravomoci rady a zastupitelstva). Právní jednání za ÚSC (jednání za ÚSC, zastupování ÚSC dle plné moci). Kontrola (výbory zastupitelstva, stát). Následky porušení povinností při nakládání s majetkem ÚSC. Neplatnost právního jednání ÚSC. Právo domáhat se soudního určení neplatnosti právního jednání ÚSC. Právní odpovědnost zastupitelů a zaměstnanců ÚSC. Kontrolní mechanismy nakládání s majetkem ÚSC. Nakládání s majetkem obcí a NOZ. Právo stavby, pacht, výprosa, služebnosti. Přechodná ustanovení.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě