BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PRO SAMOSPRÁVU I PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP). Doplňuje problematiku o nové, rozšiřuje stávající znalosti a je určen úředníkům státní správy a samosprávy, bezpečnostním technikům, personalistům, pracovníkům zabývajícím se BOZP, zástupcům odborů a zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP a zároveň všem, kteří mají zájem se o BOZP dozvědět více a získat potřebné informace.
Během semináře bude přihlíženo k platným právním předpisům v oblasti BOZP.
Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními informacemi v oblasti BOZP a připravit je na řešení oblasti ve vlastní organizaci.
Obsah semináře: Seznámení se základními právními předpisy BOZP a dalšími souvislostmi. Seznámení s potřebnou dokumentací pro jednotlivé druhy podniků a zpracování bezpečnostních předpisů. Základní povinnosti zaměstnavatele. Základní povinnosti zaměstnance. Identifikace nebezpečí a systém řízení a prevence rizik. Problematika školení zaměstnanců. Lékařské prohlídky. Kategorizace prací a pracovišť. Práce zakázané těhotným ženám a mladistvým. Osobní ochranné pracovní prostředky. Problematika pracovních úrazů. Elektrické spotřebiče. Skladování a manipulace s břemeny, regály. Schůdky, žebříky. Bezpečnostní značení. Kontrolní činnost na pracovištích. Roční prověrky BOZP. Během semináře budou zodpovězeny případné dotazy a nejasnosti.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP). Doplňuje problematiku o nové, rozšiřuje stávající znalosti a je určen úředníkům státní správy a samosprávy, bezpečnostním technikům, personalistům, pracovníkům zabývajícím se BOZP, zástupcům odborů a zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP a zároveň všem, kteří mají zájem se o BOZP dozvědět více a získat potřebné informace.
Během semináře bude přihlíženo k platným právním předpisům v oblasti BOZP.
Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními informacemi v oblasti BOZP a připravit je na řešení oblasti ve vlastní organizaci.
Obsah semináře: Seznámení se základními právními předpisy BOZP a dalšími souvislostmi. Seznámení s potřebnou dokumentací pro jednotlivé druhy podniků a zpracování bezpečnostních předpisů. Základní povinnosti zaměstnavatele. Základní povinnosti zaměstnance. Identifikace nebezpečí a systém řízení a prevence rizik. Problematika školení zaměstnanců. Lékařské prohlídky. Kategorizace prací a pracovišť. Práce zakázané těhotným ženám a mladistvým. Osobní ochranné pracovní prostředky. Problematika pracovních úrazů. Elektrické spotřebiče. Skladování a manipulace s břemeny, regály. Schůdky, žebříky. Bezpečnostní značení. Kontrolní činnost na pracovištích. Roční prověrky BOZP. Během semináře budou zodpovězeny případné dotazy a nejasnosti.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě